Susisiekimo ministerija: nespartinant konsulinių paslaugų ir vizų išdavimo tvarkos, transporto sektorius gali susidurti su dideliais darbo jėgos iššūkiais

by Lina | 28 birželio, 2022 7:32 pm

Susisiekimo ministerijoje posėdžiavusi Kelių transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo ir bendradarbiavimo kelių transporto srityje gerinimo klausimams svarstyti darbo grupė konstatuoja, kad transporto įmonėms stipriai stokojant darbo jėgos ir nesiimant spartinti konsulinių paslaugų bei vizų išdavimo vairuotojams iš trečiųjų šalių tvarkos sektorius gali susidurti su dideliais darbo jėgos pritraukimo į Lietuvą iššūkiais.

„Kelių transporto sektorius išgyvena sudėtingą laikotarpį – įsigaliojo nauji Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys profesinę krovinių vežimo veiklą, Lietuvos įmonėse dirbę apie 10,5 tūkst. Ukrainos vairuotojų dėl karo šalyje sugrįžo į Ukrainą. Baltarusijos vairuotojams sustabdytas vizų išdavimas – todėl trečiųjų šalių (Kazachstano, Kirgizijos ir kitų regiono šalių) vairuotojų pritraukimo galimybės ir nacionalinių bei Šengeno vizų šio regiono šalių vežėjų vairuotojams išdavimas išlieka ypač aktualus klausimas. Būtini neatidėliotini ir optimalūs sprendimai, leisiantys greitesnį kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimą į Lietuvos rinką, kas, savo ruožtu, užtikrintų Lietuvos kelių transporto konkurencingumą“,  – sako darbo grupei pirmininkaujantis susisiekimo viceministras  Julius Skačkauskas.

Lietuvoje registruota apie 65 tūkst. licencijuotų vilkikų, sektoriuje dirba apie 80 tūkst. vilkikų vairuotojų. Krovininio kelių transporto eksporto dalis, per metus tenkanti vienam vairuotojui, sudaro apie 53 tūkst. Eur,
t. y. tokia vieno vilkiko vairuotojo dalis, įnešama į šalies BVP, rašoma Susisiekimo ministerijos pranešime spaudai.

Europos Sąjungai paskelbus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai bei apribojus šiose šalyse registruotų vilkikų atvykimą į Europos Sąjungą, vežėjams išaugo vežimų apimtis. Labai trūkstant vairuotojų patiriami dideli nuostoliai, didėja krovinių gabenimo kaštai ir laikas. Skaičiuojama, kad situacijai nepasikeitus Lietuvos transporto sektoriui šiemet gali pritrūkti nuo 15 iki 19 tūkst. vairuotojų. Stingant darbo jėgos, atitinkamai nebus plečiamas ir krovininio transporto parkas, bus stabdomi planuoti įsigijimai bei investicijos. Tai lemtų Lietuvos kelių transporto sektoriaus susitraukimą, šalies BVP mažėjimą.

Pasak viceministro, trūkstant vairuotojų, būtina imtis skubių priemonių spartinant konsulines paslaugas ir vizų išdavimo tvarką, kurios sudarytų sąlygas pritraukti vilkikų vairuotojų iš Vidurinės Azijos regiono. Susisiekimo ministerijos iniciatyva birželio pabaigoje bus organizuojamas susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos ir Migracijos departamento atstovais.

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-nespartinant-konsuliniu-paslaugu-ir-vizu-isdavimo-tvarkos-transporto-sektorius-gali-susidurti-su-dideliais-darbo-jegos-issukiais/