Susisiekimo ministerija paskelbė įstatymo projektą dėl ES lėšų įsisavinimo autobusams įsigyti

by Lina | liepos 25, 2017 4:24 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pateiktas įstatymo projektas dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto.

 

 

 

Patikslinamos kai kurios aprašo nuostatos, atsižvelgiant į savivaldybių administracijų prašymus suteikti daugiau laiko pasiruošti įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus.

 

Su dokumentu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1245486&p_org=21&p_fix=y[1]

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1245486&p_org=21&p_fix=y: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1245486&p_org=21&p_fix=y

Source URL: http://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-paskelbe-istatymo-projekta-del-es-lesu-isisavinimo-autobusams-isigyti/