Susisiekimo ministerija siekia pagreitinti darnaus judumo priemonių diegimą

lapkričio 13 05:28 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1 – TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a3ebeef1e34f11e8bcacfff937113a43

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka