Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos vežėjai pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl darbuotojų rengimo

by Lina | 20 liepos, 2017 4:30 am

Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos vežėjų sąjunga. Sutartis užtikrins geresnį, darbo rinkos poreikius atitinkantį šios srities darbuotojų profesinį rengimą.

 

 

Sutartyje numatoma, kad Lietuvos vežėjų sąjunga dalyvaus rengiant naujas profesinio mokymo programas, sudarys galimybes mokiniams atlikti praktiką realioje darbo vietoje. Asociacija teiks informaciją apie savo srities įmones, kurios sudaro galimybes mokytis pameistrystės mokymo forma, bendradarbiaus organizuojant profesinių mokyklų dėstytojų stažuotes įmonėse.

Bendradarbiavimas su darbdaviais svarbus siekiant prognozuoti tikslesnį specialistų poreikį, paruošti juos, atsižvelgiant į darbdavių lūkesčius ir darbo rinką. Baigę transporto srities mokymo programas vairuotojai ekspeditoriai ir logistai turės daugiau galimybių greitai ir sėkmingai įsidarbinti.

Lietuvos profesinėse mokyklose transporto paslaugų profesijos praėjusiais metais mokėsi beveik 2 tūkst. mokinių.

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos vežėjų sąjunga yra 10 Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su asocijuotomis verslo struktūromis.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/svietimo-ir-mokslo-ministerija-ir-lietuvos-vezejai-pasirase-bendradarbiavimo-sutarti-del-darbuotoju-rengimo/