Techninės apžiūros kainos nustatymo metodika. LTSA kviečia teikti pasiūlymus projektui

by Lina | gegužės 29, 2020 4:40 am

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) parengė privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos projektą. Siekdami, kad techninės apžiūros kainų skaičiavimo kriterijai būtų aiškūs ir skaidrūs kuo didesnei visuomenės daliai, LTSA kviečia išreikšti savo nuomonę ir pateikti konkrečius pasiūlymus.

 

Pirmą kartą Lietuvoje parengtos techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos tikslas – nustatyti skaidrią, sąnaudomis pagrįstą ir užtikrinančią reikiamą paslaugų kokybę techninės apžiūros atlikimo kainą.

„Kadangi tokia metodika rengiama pirmą kartą, manome, jog būtinas atviras dialogas su visuomene. Metodika paskatins iš naujo peržiūrėti techninės apžiūros kainas ir jas įvertinti, tačiau tiksliai pasakyti, kaip galėtų keistis vizito į techninės apžiūros stotį kaina šiandieną dar per anksti. Šiame etape norime, kad į viešą metodikos projekto svarstymą įsitrauktų ne tik verslo įmonės, bet ir žmonės, kurie šiuo metu už asmeninio lengvojo automobilio apžiūrą kas dvejus metus sumoka nuo 14,48 Eur iki 23,46 Eur, jei automobilis varomas dujomis“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Visi gauti pasiūlymai bei argumentai bus vertinami bei naudojami tobulinant techninės apžiūros kainų skaičiavimo metodiką.

Šiuo metu parengtas projektas yra paskelbtas viešai teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir prieinamas visiems norintiems susipažinti. LTSA kviečia visuomenę bei suinteresuotas šalis teikti pasiūlymus ir pastabas. Tai padaryti galite keliais būdais:

Raštu Lietuvos transporto saugos administracijos adresu Švitrigailos g. 42, Vilnius

Elektroniniu paštu LTSA Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėjui D. Lipsevičiui dainius.lipsevicius@ltsa.lrv.lt

Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a3c9ab92a04211eaa51db668f0092944[1]

Nuomonių bei pasiūlymų lauksime iki šių metų birželio 10 dienos.

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a3c9ab92a04211eaa51db668f0092944: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a3c9ab92a04211eaa51db668f0092944

Source URL: http://ebus.lt/technines-apziuros-kainos-nustatymo-metodika-ltsa-kviecia-teikti-pasiulymus-projektui/