Įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo posėdis

by Lina | 22 sausio, 2024 4:55 am

Išklausyta Forumo pirmininko Broniaus Bučelio ataskaita už 4 metus. Pirmininkas pabrėžė, kad per 4 metus spręstos krovininio transporto vairuotojų problemos, darbdavių požiūris į vairuotojus. Kreiptasi į Vyriausybę dėl vairuotojų 1,65 koeficiento įvedimo nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Nesusitarus derybose su asociacija ,,Linava“, nepasirašyta šakinė kolektyvinė sutartis.

Vyko susitikimai su Europos profesinių sąjungų Federacija Rygoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, aptartos Mobilaus įstatymo nuostatos ir vykdymas dėl dienpinigių dydžio, sąlygų sudarymas vairuotojams nakvoti viešbučiuose. Šiuos klausimus Vyriausybės lygiu kėlė Lietuvos profesinių sąjungų ,,Aljansas“. Jų teigimu, dažnai vairuotojai tampa nesąžiningo verslo įkaitais, jie įmonių savininkų ar vadovų verčiami vykdyti ,,juodąją buhalteriją”, slėpti mokesčius,. Tai vyksta ir dabar. Valstybinės institucijos žino net įmonių pavadinimus, kurios tai daro, bet pokyčių nėra. Šis klausimas svarstytas ir gruodžio mėnesį vykusioje Tarptautinėje konferencijoje Seime, Migrantai iš Ukrainos Lietuvos darbo rinkoje“.

„Keleivinio transporto sektoriuje pokyčių nėra, nors stiprėjo Lietuvos keleivių vežimo asociacija, į kurią jungiasi daugiau autobusų parkų bendrovių. Trūkstat vairuotojų, darbdaviai kreipiasi į Europos parlamentą, siūlydami leisti vairuoti jaunuoliams nuo 18 metų 15-18 tonų sveriančius autobusus Šiuo klausimu kalbėjau per LNK televiziją – tai grėsmė ne tik keleiviams, bet kitiems eismo dalyviams“, – sakė B. Bučelis.

Daugiau Darbo kodekso pataisų nepavyksta įgyvendinti, bet, baigiantis kadencijai, Seimo valdantieji jau teikia Profesinių sąjungų 26 straipsnį, kuris numato valdymo organų teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam asmeniui. Anot B. Bučelio, vargu, ar profesinės sąjungos tai sugebės įgyvendinti.

Kasmet, bendradarbiaujant su Baltijos šalių transporto profsąjungomis, vyksta susitikimai, šias metais numatytas susitikimas Lietuvoje, Klaipėdoje, gegužės-birželio mėnesiais.

„Per trejus metus Kaune sugebėjome įtikinti politikus, ir nuo rugpjūčio mėnesio autobusai ir troleibusai nestoja, kai nėra įlipančiųjų ir išlipančiųjų keleivių. Manyčiau, tai sugebėjome įgyvendinti vieni pirmųjų. Tokiu būdu palengvintas darbas vairuoti mieste. Artimiausiu metu siūlysime A juostuose įdiegti išmaniuosius šviesoforus, kad piko valandomis būtų palengvintas darbas“, – sakė B. Bučelis.

Forumo  Tarybos nariai  bendru sutarimu pritarė ataskaitai.

Išklausyta Finansininkės ataskaita kuriai pritarta.

Bendru sutarimu 4 metų kadencijai Forumo pirmininku išrinktas Bronius Bučelis.

Aptarta Forumo veikla ir strategija sprendžiant vairuotojų problemas. Sutarta kovo 5 d. organizuoti Forumo tarybos posėdį, vieta bus patikslinta. Aptarti dėl Baltijos šalių transporto profsąjungų susitikimo Lietuvoje. Matomai siūlysime organizuoti birželio mėnesį Klaipėdoje.

Bronius Bučelis

Source URL: http://ebus.lt/vasario-19-d-ivyko-lietuvos-transporto-darbuotoju-profesiniu-sajungu-forumo-posedis/