Vasario 7 d. susitikimas su Estijos profsąjungomis Taline

vasario 12 05:08 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vasario 7 d. Taline įvyko susitikimas su Estijos transporto  profsąjunga. Susitikime dalyvavo Estijos transporto profsąjungos pirmininkas Ullar Kallas, transporo profsąjungos teisininkė Lea Kurbel-Kalumers, Tartu transporto koordinatorius Arre Kubursepp, Estijos autoįmonių prezidentas Villem Tori. Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų profsąjungos Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos transporto darbuotojų Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Federacijos koordinatorė Rasa Bielčiuvienė.

 

 

Estijos transporto profsąjungos pirmininkas informavo, kad atstovauja 2100 narių, jiems priklauso krovininio, keleivinio transporto įmonių vairuotojai, taip pat jūrininkai ir geležinkelininkai. Visos kitos pirminės organizacijos priklauso Estijos centrinei profesinei sąjungai ir jungia 20 tūkst.narių.

Estijos transporto  profsąjungoje autobusų vairuotojų amžius sudaro; 51-65 m. – 46%, iki 51 m. –62% 35-50 m. – 30% ir tik 34 m. – 8%. Taigi ir Estijoje viena iš problemų – autobusų vairuotojų trukūmas, o jaunimas nepageidauja dirbti šio darbo. Autobusų parke 87% vairuotojų – vyrai ir 30 % – moterys.

Nuo 1994 metų Estijos Savivaldybės skelbdavo maršrutų konkursus, savivaldybių keleivinio transporto įmonės pralaimėdavo, laimėdavo privatūs vežėai. Privatizavus autobusų parkus, profsąjungos  toliau veikė, pasikeitus savininkui kolektyvinės sutartys liko galioti. Įmonėse veikiančios profesinės sąjungos nėra juridinis vienetas ir jos visos priklauso Estijos transporto profsąjungai. Įmonėse skiriami profsąjungų koordinatoriai, kurie tiesiogiai bendrauja su Estijos transporto profsąjungų valdyba.

Nuo 1991 metų pasirašoma šakinė kolektyvinė sutartis, kurią tvirtina Estijos Socialinės apsaugos ministerija. 2016 m. pasirašyta šakinė kolektyvinė sutartis 3 metams ir ji galioja visiems autobusų parkams.Sutartyje susitarta dėl darbo, profesionalus bei  socialinius santykius tarp asmenų, kurie veža keleivius ir Estijos transporto ir kelių darbuotojų Profesinės sąjungos narių. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos periodas yra iki 2 mėn., tai viršvalandžius darbuotojui moka pagal įstatymą. Jeigu apskaitos periodas yra 3-4 mėn., darbuotojui moka už viršvalandžius 1,6 valandinio atlyginimo dydį. Susitarime nustatyti minimalūs atlyginimo dydžiai, darbdavys vairuotojui mažiau mokėti negali.

2017 m. ši suma sudarė 855 eurų, 2018 m. – 895 eurų ir 2019 m. Sudarys 945 eurų. Nustatyti autobusų ir troleibusų vairuotojams valandiniai tarifiniai atlyginimai: 2017 m. už valandą – 3,50 euro, 2018 m. – 3,75 euro, 2019 m. – 4,00 eurai. Pasirašius šį susitarimą, darbdaviai privalo laikytis sutartų sąlygų mokėdami vairuotojams ne mažesnius atlyginimus. Kintamojo atlyginimų dydžiai nustatomi įmonėse kolektyvinėse sutartyse.

Estijos profsąjungų įstatyme yra numatyta:

Jeigu profesinė sąjunga atstovauja nuo 5 iki 100 narių, profsąjungos pirmininkui suteikiama per savaitę 4 val. už kurias apmoka darbdavys.

Jei atstovaujama nuo 101 iki 300 narių, apmokama už 8 val. per savaitę

Jei atstovaujama nuo 301 iki 500 narių, apmokama už 16 val. per savaitę.

Jei atstovaujama profesinei sąjungai 500 ir daugiau narių, darbdavys profsąjungos pirmininkui moka vidutinį atlyginimą.

Susitikime pasisakė Estijos autoįmonių prezidentas Villem Tori. Estijos pramonininnkai pritarė šiam susitarimui, jis buvo pasirašytas 2016 m. rugsėjo 16 d. su Estijos transporto profsąjunga. Susitarime nustatyti minimalus atlyginimai, kuriuos privalo mokėti darbdaviai, tai sudaro 40% įmonių išlaidų.

Estijoje yra 3 darbdavių rūšys: tie, kurie moka darbuotojams „juodais“ pinigais, moka pagal kolektyvinį pasirašytą susitarimą ir moka didesnį atlyginimą negu numatyta šiame Susitarime. Pasirašius tokius susitarimus, keičiasi darbuotojų socialinė padėtis, darbdavys tampa atsakingas ne tik už įmonę, bet ir už darbuotojų socialinę padėtį. Pasak estų, jeigu nebūtų pasirašytas kolektyvinis susitarimas, kai kurie darbdaviai mokėtų vairuotojams tik 500 eurų, nes toks nuo 2018 m. sausio 1 d. nustatytas minimalus atlyginimas Estijoje. Dėl to manome, kad ir Lietuvoje turėtų būti pasirašyti su profesinėms sąjungoms kolektyviniai šakiniai susitarimai, kad būtų mažinama atlyginimų atskirtis tarp darbuotojų.

Estijoje įvykę maršrutų konkursai sunaikino savivaldybių įmones. Konkursas nebuvo skelbtas Taline. Neseniai pasirašyta viešųjų paslaugų sutartis 8 metams su „Liga transport“ su galimybe pratęsti dar 2 metams. Kiekvieną dieną į maršrutus išvažiuoja 260 autobusų ir tik Talino savivaldybė skelbė 3-5% maršrutų konkursų privačiam transportui. Talino savivaldybės požiūris į savo įmonę – jog tai patikimas vežėjas, atliekantis savo funkciją.

Baigiantys susitikimą su Estijos transporto profesine sąjungas sutarėme, kad ateityje tęsime susitikimus su Baltijos ir Skandinavijos šalių profsąjungomis aptardami soacialinį dialogą šalyse.

 

Bronius Bučelis