Veteranų susitikime – apie nuveiktus darbus ir ateities planus

by Lina | 13 gegužės, 2015 5:17 am

veter2[1]Gegužės 8-ąją į tradicinį metinį susirinkimą rinkosi veteranų klubo „Automobilininkas” nariai. Susirinkime dalyvavo LR susisiekimo ministras Rimantas  Sinkevičius, Geležinkelininkų veteranų klubo tarybos pirmininkas  Tautvydas Sinkevičius, asociacijos „Linava“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai.

 

Susisiekimo ministras R. Sinkevičius pasveikino susirinkimo dalyvius ir  pateikė išsamią informaciją apie dabartinę kelių transporto verslo situaciją, kalbėjo apie jo perspektyvas. Ministras taip pat kalbėjo apie nepakankamą finansavimą keliams, ateities perspektyvas.

Apie tai, kas nuveikta per praėjusius metus, pasakojo klubo prezidentas Donatas Lukošius. „Šiuo metu veteranų klubas vienija 229 narius. Visi jie – dešimtis gyvenimo metų atidavę kelių transporto verslui“, – sakė D. Lukošius.

Didžiąją dalį klubo narių sudaro vyresnio amžiaus žmonės; iki 60-ties metų yra 47 klubo nariai, nuo  60 iki 70-ies – 87, nuo 70 iki 80-ies – 72, daugiau nei 80-ties – 23 klubo nariai. Vyriausias klubo narys kaunietis A. Leonovas baigia 94-uosius, jauniausiam A. K. Gražėnui – 48-eri. Klube yra 21 moteris. Jauniausia iš jų – R. Jankauskienė. Klubo narių amžiaus vidurkis – 67-eri.

Praėjusiais metais į klubą priimti aštuoni nauji nariai, tai V. Rimkus, R. Lamanauskas, A. R. Lembutis, A. K. Gražėnas,  A. Labutytė, L. Jakubauskienė ir D. Vyšniauskas, kurie tebedirba ar dirbo automobilių transporto srityje. Klube dabar yra dešimt mokslų bei habilituotų mokslo daktarų iš kurių trys profesoriai. Pernai, 2014 m., iš klubo sąrašų išbrauktas Valdas Gilys, kaip keletą metų nedalyvavęs klubo veikloje.

Klubas patyrė ir netekčių. Pernai Anapilin iškeliavo J. Baranauskas ir A. Dumbrys. Jie buvo klubo narių garbingai palydėti į paskutinę kelionę. „Nuo klubo įkūrimo netekome jau 33 narių, kurie savo nuoširdumu prisidėjo prie klubo veiklos. Šįmet suėjo dešimt metų, kai neturime R. Petravičiaus, taip pat sueis, kai neturime V. Sendžiko. Laikas bėga, bet jau penkeri, kai nebeturime A. Danilaičio, E. Juozėno, G. Kržemianskio, J. Kubiliaus, V. Levicko. Visi jie  prisidėjo prie automobilių transporto plėtros Lietuvoje. E. Juozėnas, be to daug padarė rengiant spaudai knygą „Lietuvos automobilių transportas – XX amžiuje“, – kalbėjo D. Lukošius. Iškeliavusieji Anapilin pagerbti tylos minute.

Veteranų klubo  taryba buvo išrinkta 2013-aisiais. Į jos sudėtį, be išrinkto prezidento bei tarybos pirmininko Donato Lukošiaus, išrinkti tarybos nariai Algimantas Baublys, Juozas Bernackas, Rimantas Bubnelis, Mindaugas Ivanauskas, Vytautas Jonas Kalašinskas, Algis Narutis, Eugenijus Ruškus ir Valdas Valiūnas tęsė darbą iki šiol. Taryba išrinko R. Bubnelį viceprezidentu bei tarybos pirmininko pavaduotoju, o A. Narutį – sekretoriumi. „Kiekvienas klubo tarybos narys turėjo priskirtas jam pareigas, kurias nepriekaištingai vykdė”, – kalbėjo D. Lukošius.

Tarybos darbui ir klubo veiklai padėjo regionų vadovai: Alytaus – Zigmonas  Tenys, Kauno – Jonas Gaubšas, Klaipėdos  – Gintautas  Mockevičius, Šiaulių – Vilius Laužikas ir Panevėžio – Jonas Karalevičius. Geresniam klubo narių bendravimui ir ryšių su klubu palaikymui Vilniaus regione, klubo nariai suskirstyti į grupeles, kurioms tarybos nariai ir J. Mickus paskirti kuratoriais.

Klubo taryba surengė 6 tarybos posėdžius, iš jų du išplėstinius, dalyvaujant regionų atstovams. Praėjusiais metais rengti įvairūs susitikimai, klubo prezidentas Susisiekimo ministerijoje kartu su 32 Lietuvos institucijų atstovais klubo vardu pasirašė Memorandumą dėl eismo saugumo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse.

Balandžio mėnesį išleista antroji knyga ,,Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“.

„Ta proga dar kartą noriu padėkoti klubo nariams A. Baubliui, A.V. Grigui, V. Kavaliauskui, garbės prezidentui A. Paškauskui  ir jiems padėjusiam J. Mickui, kurie įdėjo daug darbo  renkant medžiagą, tiek  ruošiant ją spaudai. Renkant aprašymus daug prisidėjo ir regionų vadovai, tai Kauno –  J. Gaubšas, Panevėžio regione – J. Karalevičius bei kiti klubo nariai”, – sakė klubo prezidentas. Jis taip pat padėkojo ir knygos rėmėjams.

Klubo tarybos nariai taip pat lankė Anapilin išėjusių klubo narių kapus, rengė įvairias ekskursijas.

Rugsėjo 5 dieną surengta metinė klubo narių sueiga Vilniuje. Susirinkusieji pamatė  Valdovų rūmus, gražėjančią sostinę, pakeliavo senamiesčio gatvelėmis, V. Milėno dėka pažvelgė į Vilnių iš aukščiau – nuo miesto savivaldybės apžvalgos aikštelės ir pabuvojo tarybos posėdžių salėje. Vėliau, pavažiavę tik neseniai atidarytu Vilniaus vakariniu aplinkkeliu, susirinkę į asociacijos ,,Linava“ patalpas nuoširdžiai pabendravo,  prisimindami klubo iniciatorių  A. Paškausko ir tuometinių tarybos narių dėka atnaujintą Transporto darbuotojo dieną. Spalio mėnesį 16  vilniečių ir kauniečių grupė lankėsi  Vievio kelių muziejuje.

Jubiliejinių gimtadienių proga sveikinti klubo nariai, išleista 500 reklaminių lankstinukų.

Klubo prezidentas numatė ir planus ateičiai bei pasiūlė gaires klubo veiklai tobulinti.

Finansinės veiklos ataskaitą pristatė A. Baublys.

Pareikštos padėkos ir įteikti pažymėjimai Rimantui Bubneliui, Birutei Dirmotienei, Alvydui Giliui, Valdui Kaušylui, Leonardui Misiuliui, Eugenijui Ruškui ir Alfredui Šližiui.

Garbės veteranų vardai suteikti ir įteiktos dovanėlės, garbės veteranų ženklai, bei pažymėjimai Valentui Bakšiui, Jelizavetai Daugininkienei, Juliui Mažeikai ir Jurgiui Tumoniui.

D. Lukošius UAB ,,Transekspedicija“ vadovui V. Pelėdai įteikė klubo nario pažymėjimą ir padėkojo už klubui suteiktą paramą.

Prezidento rinkimams Garbės prezidentas A. Paškauskas pateikė R. Bubnelio, D. Lukošiaus, A. Naručio, J. Tumonio ir Valdo Zabarausko kandidatūras. Kitų pasiūlymų nebuvo. Klubo prezidentu išrinktas D. Lukošius.

Tarybos narių rinkimai. D. Lukošius paminėjo, kad klubo ankstesnės kadencijos išrinkta taryba dirbo gerai, todėl pasiūlė į tarybą tuos pačius klubo narius. Atsisakius kandidatuoti A. Baubliui, buvo pasiūlyta Juozapo Grabio kandidatūra. Į klubo tarybą išrinkti Rimantas Bubnelis, Juozas Bernackas, Juozapas Grabys, Mindaugas Ivanauskas, Vytautas Kalašinskas, Algis Narutis, Eugenijus Ruškus ir Valdas Valiūnas

Susirinkimo nutarimo projektą pateikė  Algis Narutis. Pabaigoje tradiciškai buvo sugiedotas veteranų klubo ,,Automobilininkas“ himnas.

Klubo prezidentas šešiasdešimt šeštojo gimtadienio proga pasveikino ir įteikė gėlių profesoriui V. Pikūnui.

M. Ivanauskas pasveikino klubo narius Stanislovus ir Stasius su stanislovinėmis, o kadangi pavasaris – tai svogūnų sodinimo metas, pagerbdamas įteikė dovanėles – po pilną bokalą alui, prikrautą jau dygstančių svogūnų.

Klubo nariai tarpusavyje pabendravę, pabaigoje užtraukė dainą ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…“ ir išsiskirstė po šalies kampelius.

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter2.jpg
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter.jpg
  3. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter21.jpg
  4. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter3.jpg
  5. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter1.jpg
  6. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter4.jpg
  7. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/05/veter5.jpg

Source URL: http://ebus.lt/veteranu-susitikime-ataskaita-ir-planai-ateiciai/