Vežėjų problemos pristatytos Briuselyje

kovo 08 05:16 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-linavLietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas kovo 1-3 d. lankėsi Belgijoje, kur su Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacija dalyvavo metinėje konferencijoje „BUSINESSEUROPE DAY 2016“. Jos metu Lietuvos atstovai paragino spręsti aktualiausias pramonės, transporto ir energetikos sektorių problemas.

 

 

 

Asociacijos prezidentas E. Mikėnas pasidžiaugė, kad vežėjų problemos pristatytos įtakingiems Europos Sąjungos ir šalių narių valstybinių institucijų pareigūnams, kurie supažindinti su esama situacija. Neformalioje aplinkoje diskutuota apie galimybes palengvinti administracinę ir finansinę naštą Lietuvos vežėjams.

Susitikimuose su ES Transporto komisarės Violetos Bulc kabineto nariu J.Fajardo, Europos Komisijos Transporto Generalinio direktorato (DG MOVE) direktoriumi O.Onidi ir Sausumos transporto skyrius vadovu E.Liegeois, raginta kuo skubiau spręsti opiausias Lietuvos vežėjams problemas Europos Sąjungos vidaus rinkose, kurios riboja laisvą prekių ir paslaugų judėjimą.

Daugiausia dėmesio skirta klausimams, susijusiems su finansinės ir administracinės naštos mažinimu. Akcentuotas Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio taikymas, Belgijos ir Prancūzijos reikalavimai dėl vežėjų kassavaitinio poilsio sąlygų. Nepamiršta ir Italijos problema, kuomet atliekant pervežimą tarp ES šalių reikalaujama trišalio leidimo.

Visi šie klausimai ir glaudesnio bendradarbiavimo galimybės taip pat aptartos su Lietuvos diplomatinių atstovybių ES, NATO ir Belgijoje vadovais bei įtakingais lietuvių bendruomenės ES institucijose atstovais.

Delegacija dalyvavo aukščiausio lygio konferencijoje „BUSINESSEUROPE DAY 2016“, tematiniu pavadinimu, „Reform to Perform“, kurioje ES institucijų, nacionalinių pramonės organizacijų, įmonių ir daugianacionalinių korporacijų lyderiai diskutavo dėl būtiniausių šiuo metu struktūrinių reformų ES ir valstybėse narėse, galinčių pagerinti verslo aplinką ir sąlygas konkurencingumo stiprinimui. Daugiausia dėmesio skirta ES vidaus rinkos funkcionavimui, reguliavimo naštos mažinimui, prieigai prie finansavimo ir konkurencingų energijos išteklių kainų, mokslo ir verslo bendradarbiavimui, klimato ir energetikos, prekybos politikoms, imigracijos iššūkių valdymui, santykiams su JAV, Rusija, Kinija ir kt.

 

Linavos informacija