Vienoje – dvišalės Lietuvos ir Austrijos konsultacijos dėl ES kelių transporto rinkos taisyklių

rugpjūčio 23 03:42 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Šių metų antrą pusmetį pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perėmusi Austrija, tikimasi, pasieks bendrą ES valstybių susitarimą dėl kelių transporto vežėjams svarbaus dokumentų rinkinio – ES „Mobilumo paketo“. Siekiant, kad Lietuva ES valstybių derybose turėtų stiprias pozicijas ir „Mobilumo paketo“ svarstymuose būtų kuo labiau atsižvelgta į mūsų šalies interesus, Susisiekimo ministerijos iniciatyva šiandien Vienoje (Austrija) vyksta dvišalės Lietuvos ir Austrijos transporto sektoriaus ministerijų konsultacijos.

 

 

Konsultacijose su Austrijos Transporto, inovacijų ir technologijų ministerija akcentuojama pagrindinė Lietuvos nuostata dėl ES „Mobilumo paketo“ – būtinybė suderinti vežėjų interesus, socialines sąlygas vairuotojams ir sąžiningą ES vidaus rinkos veikimą. Taip siekiama užtikrinti vežėjų konkurencingumą ir nevaržyti ES vidaus rinkos nereikalingais apribojimais.

Susisiekimo ministerija pabrėžia būtinybę vengti protekcionizmo ir per didelių administracinių kliūčių, varžančių ES šalių vežėjų galimybes teikti paslaugas. Vieningos kelių transporto rinkos taisyklės taip pat turėtų pašalinti skirtingus reikalavimus, kuriuos vis dar taiko atskiros valstybės narės ir kurie sukelia daug kliūčių efektyviai Lietuvos vežėjų veiklai užsienyje.

ES „Mobilumo paketo“ nuostatos naujai reglamentuos vairuotojų darbą. Numatoma užtikrinti vairuotojų teisę periodiškai, išbuvus kelyje tam tikrą laiką, grįžti namo arba į kitą jo paties poilsiui pasirinktą vietą. Lietuva siekia, kad vairuotojui grįžtant poilsio nebūtų privaloma į jo šalį grąžinti ir vairuojamos krovininės transporto priemonės. Susisiekimo ministerijos nuomone, toks reikalavimas būtų protekcionistinis, nepalankus ES pakraščiuose esančioms valstybėms ir varžytų rinką. Be to, privalomas tuščių vilkikų grįžimas turėtų didelį neigiamą poveikį aplinkai – atsižvelgiant į šį aspektą ES siekiama kuo labiau mažinti tuščių transporto priemonių važinėjimą.

Lietuva atkreipia dėmesį, kad šiuo metu Europoje trūksta specialių vairuotojų poilsiui skirtų aikštelių su reikiamų paslaugų infrastruktūra. Siekiama užtikrinti, kad iki ES bus išplėtotas tokių aikštelių tinklas, vairuotojai galėtų laisvai pasirinkti, kur praleisti kas savaitę privalomą poilsio laiką. Informacija apie kelyje esančias tinkamas poilsio aikšteles vairuotojams turi būti operatyviai prieinama.

ES mastu siekiama nustatyti vienodas vairuotojų komandiravimo taisykles. Lietuva pabrėžia, kad tranzitinis krovinių vežimas neturi būti laikomas komandiruote. Be to, Lietuva ragina išsamiai įvertinti naujų komandiravimo taisyklių poveikį konkurencijai tarp ES ir trečiųjų šalių vežėjų ir, esant poreikiui, svarstyti atitinkamas priemones ES vežėjų interesams ginti.

Vežėjų ir vairuotojų darbui palengvinti Lietuva ragina įteisinti galimybę dokumentus įforminti elektroniniu būdu, naudojantis elektronine Vidaus rinkos informacine sistema (angl. IMI). Tai sumažins administracinę naštą, padidins veiklos skaidrumą, sudarys sąlygas operatyviai ir betarpiškai bendradarbiauti vežėjams ir atsakingoms institucijoms.

ES rengiamu „Mobilumo paketu“ siekiama reglamentuoti kelių transporto vežėjų galimybes verstis profesine veikla, pateikimą į krovinių vežimo rinką, nustato vairuotojų komandiravimo, poilsio laiko ir kitas socialines taisykles. Šis dokumentų paketas taip pat apima Elektroninių kelių rinkliavų ir keitimosi informacija, Išnuomotų transporto priemonių naudojimo bei Švarių ir energiją taupančių transporto priemonių direktyvas. Lietuva siekia, kad naujosios ES kelių transporto rinkos taisyklės kuo geriau gintų šalies vežėjų interesus.

Pažymėtina, kad sėkmingas kelių transporto vežėjų darbas turi tiesioginę įtaką Lietuvos transporto paslaugų eksporto augimui. Statistikos duomenimis, šių metų pirmą ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, tokių paslaugų eksportas išaugo 19,7 proc. Toliau didėjo eksportas į visas pagrindines šalies transporto paslaugų eksporto rinkas – Vokietiją (+34 proc.), Rusiją (+16 proc.), Prancūziją (+18 proc.), Daniją (+7,3 proc.), Baltarusiją (+57 proc.).

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka