Vilniaus autobusų istorija: 1956-ieji

by Lina | 11 rugpjūčio, 2020 4:33 am

1955 m. spalio mėnesį Automobilių transporto ir plentų ministru pradėjus dirbti Vladislovui Martinaičiui, prasidėjo spartesnė visų ministerijos šakos įmonių plėtra.

 

 

 

1956 m.pradžioje ministerija, vertindama 1955 m.darbo rezultatus, nurodė Autotransporto valdybai pertvarkyti darbą taip, kad automobiliai visuomet būtų techniškai tvarkingi, kuo daugiau autobusų išvažiuotų į maršrutus. Didėjant miestuose oro užterštumui, ministerija uždraudė Vilniuje ir Kaune autobusuose ZIS 155 naudoti etiliuotą benziną.

1956 m.vasario mėn. 24 d.Vilniaus miesto liaudies deputatų vykdomasis komitetas priėmė sprendimą:

„Išskirti Vilniaus Keleivių Susisiekimo  Kontorai  žemės sklypą adresu Tarybų g. 40.Šis sklypas skirtas Vilniaus tarpiemiestinių autobusų stočiai”.

Vykdomojo komiteto miesto taryba nusprendžia:

  1. Vilniaus keleivių susisiekimo kontorai laikinai perduoti (iki 3 metų) žemės sklypą Tarybų. 40, kurio plotas 6700 kv. metrų, pažymėtą kopijoje iš miesto plano raudonomis linijomis ir raidėmis, dėl Vilniaus tarpmiestinių autobusų stoties įkūrimo.
  2. Įpareigoti vyriausią Vilniaus miesto architektą patikslinti vietoje raudonas linijas skirtame sklype.
  3. – Įpareigoti pagrindinį rangovą sudaryti skirto sklypo sutartį su miesto komunalinių ūkiu.

– Statybos projektą suderinti su vyriausiu miesto architektu.

  1. Įpareigoti miesto komunalinį ūkį atlikti visus planavimo darbus ir galimybes šios aikštelės, naudojant miesto gerbūvio finansinės lėšas iki 1956 m.birželio pirmos dienos.
  2. Dėl statybos pastovios (nuolatinės) tarpmiestinių susisiekimo autobusų stoties, skirti LTSR Automobilių transporto ir kelių ministerijai žemės sklypą (1,1 ha) sutinkamai pagal patvirtintą miesto generalinį planą. Jis pažymėtas pridedamoje kopijoje, kurioje šis sklypas pažymėtas raudonom linijom ir raidėmis.
  3. Įpareigoti Vilniaus geležinkelio mazgo autobazę ORS NOD 7, miesto komunalinį ūkį iki 1958 m. sausio mėn 1 d,iš šio sklypo, skirto tarpmiestinio susisiekimo autobusų stoties statybai, paimti visą turtą.

Miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas I. Vildžiūnas

Miesto Vykdomojo komiteto sekretorius   V. Narkus.

Praėjus metams, 1956 m.ruden,į vėl imta galvoti apie naujo 300 vietų autobusų komplekso statybą. Jį iš pradžių planuota dislokuoti Žirnių g., vėliau – Linkmenų g., o galiausiai pasirinktas 6,5 ha plotas Verkių g. 52, šalia Statybos tresto garažų. 1956 m.rugsėjo mėn. 7 d.Vilniaus vykdomasis komitetas priėmė sprendimą dėl žemės sklypo skyrimo Verkių g. 52 autobusų garažo statybai.

Deja, patys projektavimo darbai dėl man nežinomų priežasčių nusikėlė iki 1958 m.rudens.

1956 m.spalio mėn 31 d. laikraštyje „Tiesa” pasirodė štai tokia žinutė: „Puikią dovaną gavo Vilniaus autobusų parkas. Iš Maskvos Lichačiovo  vardo automobilių gamyklos čia gauti pirmieji dyzeliniai autobusai.

Šiuose autobusuose, skirtuose užmiestiniam susisiekimui, įrengtos 32 atlošiamos sėdynės, aprūpintos individualiu apšvietimu. Autobusai radiofikuoti, juose įrengti 3 tonų talpumo rankinio bagažo skyriai. Autobusai išvysto greitį iki 100 km/h.

Jie pradėjo kursuoti tarp Vilniaus ir Kauno. ZIS 127 taip pat kursuos Vilnius–Ryga, Vilnius–Minskas, Kauno–Kaliningrado ruožuose.

Nors ši žinutė pasirodė spalio paskutinę dieną, iš tikrųjų pirmieji 5 Zil 127 autobusai Vilniuje pasirodė pirmoje spalio mėnesio pusėje.

Ir dar: 1956 m. birželio 26 d. buvo pakeistas autobuso pavadinimas į ZIL 127. Pirmuosius autobusus Vilniaus (5 vnt.) ir Kauno AP (3 vnt.) gavo 1956 m. spalio mėn. Visi jie buvo su ZIS ženklu (turbūt dar nebuvo pagaminti ZIL ženklai, arba autobusai pagaminti iki birželio 26 d.). Laikraščiuose, Vilniaus ir Kauno AP dokumentuose buvo rašoma ZIL 127. Iš viso 1956 m. buvo pagamintas 201 toks autobusas.

Tų pačių metų laikraščio „Tiesa” gruodžio mėn. numeryje buvo išspausdintas  LTSR VRM MV Valstybinės autoinspekcijos sekančio turinio pranešimas:

„Respublikos automagistralės pradėjo reguliariai kursuoti daugiaviečiai autobusai Zil 127, kurių greitis siekia 100 su viršum kilometrų per valandą. Dėl Zil 127 autobusų padidinto kėbulo ir greičio Valstybinė auto inspekcija siekdama užtikrinti judėjimo saugumą įspėja visų transporto rūšių vairuotojus, kad prasilenkiant  su autobusais Zil 127 reikia imtis visų saugumo priemonių būtent: sumažinti judėjimo greitį, nedelsiant duoti kelią autobusui ir leistis pralenkiamam

1956 m. Vilniaus Keleivių Susisiekimo kontoroje buvo 104 autobusai,kurie vežiojo keleivius Vilniaus mieste ir priemiestyje.

Kęstutis Pletkus

Nuotraukos – iš autoriaus archyvų

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/08/1956-6.jpg
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/08/1956-7.jpg

Source URL: http://ebus.lt/vilniaus-autobusu-istorija-1955-ieji/