Vilnius jungiasi prie „NETZEROCITIES“ bandomųjų miestų programos

01 vasario 03:42 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Vilnius, kartu su kitais Europos miestais – Klagenfurtu (Austrija) ir Gòcu (Malta), atrinktas dalyvauti „NetZeroCities“ Bandomųjų miestų programoje, įgyvendinant projektą „Klimato neutralumo finansavimas miestams – pilietinio dalyvavimo ir klimato veiksmų skatinimas Europos Sąjungos misijų miestuose: Klagenfurte, Vilniuje ir Gòce “, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis.

Per artimiausius mėnesius, kartu su minėtais miestais-partneriais, Vilnius planuoja kurti ir diegti inovatyvias priemones, skirtas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujų (ŠESD) išmetimus. Taip pat projektu bus siekiama įtraukti vilniečius į neutralaus klimatui miesto kūrimą. Kartu su Vilniaus universitetu bus parengta įdomi mokymų programa, skirta vilniečiams. Bus kviečiami verslai ir miesto gyventojai kurti ir dalyvauti Klimato fondo veikloje, į kurią galės teikti savo idėjas ir varžytis Vilniaus bendruomenės bei gyventojai.

Vilniaus miestas didelį dėmesį skirs pasiruošimui kurti į ateitį orientuotas mažos taršos zonas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas teritorijas, kuriose ribojamas arba draudžiamas įvažiavimas didelį teršalų kiekį išmetančioms transporto priemonėms, siekiant atitinkamoje teritorijoje pagerinti oro kokybę ir sumažinti taršos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai. Šios zonos įsigalios nuo 2025 metų. Transporto išmetamų ŠESD kiekis Vilniuje sudaro didžiausią visų ŠESD išmetimų dalį, apie 38 proc., o azoto dioksido emisijos sudaro maždaug 65 proc., kurių neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir gerovei yra akivaizdus. Todėl Vilnius vykdys bandomąjį projektą senamiestyje, siekdamas šioje teritorijoje nustatyti mažos taršos zoną.

VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ veikdamas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, ir vietos partneriais: Vilniaus universitetu ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“, įgyvendins šį miestui svarbų projektą.

Europos Komisijos „NetZeroCities“ Bandomųjų miestų programa yra dalis Europos Komisijos kuruojamos misijos „100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų“, apimanti 79 miestus dviejose grupėse. Klimato priemones turėtų skatinti viešosios administracijos, piliečių ir įmonių bendradarbiavimas ir įtraukimas. Dalyvaujantiems miestams tai yra naudinga, siekiant keistis patirtimi ir praktiškais sprendimais.

Vilniaus dalyvavimas projekte suteiks papildomos praktinės patirties ir įžvalgų dėl konkrečių įgyvendinimo priemonių mieste, įtraukiant ne tik miestiečius, bet ir kitas suinteresuotąsias šalis.

judu.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka