VKTI ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos sujungimui pritarė Seimas

liepos 05 03:53 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Šiemet rugsėjo 1 dieną įsigaliosiantys teisės aktų pakeitimai leis reorganizuoti Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, kuri bus prijungta prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. Sujungus inspekcijas bus galima suformuoti kompetencijų centrą, kuris užtikrins kokybiškas ir modernias paslaugas verslui, taip pat sustiprins Lietuvos, kaip logistikos centro, įvaizdį.

Seimas priėmė Geležinkelių transporto kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis pritarta Susisiekimo ministerijos iniciatyvai optimizuoti Lietuvoje šiuo metu veikiančių dviejų transporto saugos institucijų panašaus pobūdžio veiklą.

Pertvarka, kuriai yra pritarusi ir Vyriausybė, siekiama sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti šių įstaigų materialinius ir finansinius išteklius, gerinti administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Skaičiuojama, kad per metus bus sutaupyta apie 343 tūkst. eurų.

Abiejų minėtų institucijų šiuo metu vykdomos funkcijos kelių ir geležinkelių transporto srityje yra panašios. Jos atlieka keleivius ir krovinius vežančių transporto priemonių bei vežimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų kontrolę, išduoda licencijas, suteikiančias teisę verstis su kelių ar geležinkelių transportu susijusia veikla, rūpinasi transporto priemonių technine priežiūra, eismo sauga.

Po reorganizacijos šių institucijų paslaugų gavėjai nepatogumų nepatirs – toliau bus teikiamos tos pačios administracinės paslaugos ir atliekama ūkio subjektų priežiūra, tačiau tam reikės mažiau resursų.

Numatoma, kad konsoliduota institucija centralizuotai atliks bendrąsias funkcijas, pvz., veiklos planavimo, personalo administravimo, finansų apskaitos, materialinio aprūpinimo, viešųjų pirkimų, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių, vidinių teisės aktų rengimo.

Kurti vieną įvairių transporto rūšių sauga besirūpinančią instituciją nuspręsta įvertinus gerąją kitų Europos šalių patirtį. Tokios institucijos – valstybinės transporto agentūros, direkcijos – veikia Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje, Kroatijoje ir kitose šalyse.

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka