Vyriausybės siūlomi pakeitimai dėl dienpinigių ir komandiruočių išlaidų apmokėjimo

by Lina | sausio 4, 2018 5:04 am

Užregistruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“ projektas, kuriame siūloma pakeisti maksimalių dienpinigių dydžius užsienio valstybėse ir padidinti dienpinigius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 

Komandiruotėms į užsienio valstybes dienpinigių skaičiavimo pagrindu pasirinktos Europos Komisijos skelbiamos bendrosios išlaidų normos, kurios apima maitinimo, vietinio transporto ir kitas išlaidas. Nutarimo projektu siūlomi patvirtinti nauji dienpinigių dydžiai apskaičiuoti imant 2/3 nuo minėtų normų, kadangi kitos išlaidos, nesusijusios su maitinimusi, apmokamos pagal faktines išlaidas. Atkreiptinas dėmesys, kad siūlomi dienpinigių dydžiai būtų panašūs į kaimyninių šalių (Lenkijos, Latvijos) nustatytus dydžius. Taip pat dienpinigių mokėjimo apraše patikslintos nuostatos dėl dienpinigių mokėjimo už dieną, kurią grįžtama iš užsienio.

Su projektu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dda39432ebc111e7a5cea258c39305f6[1]

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dda39432ebc111e7a5cea258c39305f6: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dda39432ebc111e7a5cea258c39305f6

Source URL: http://ebus.lt/vyriausybes-siulomi-pakeitimai-del-dienpinigiu-ir-komandiruociu-islaidu-apmokejimo/