Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo

birželio 18 14:40 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Primename apie nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiantį pakeistą nutarimą „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, kuriuo grąžinta anksčiau galiojusi nuostata, pagal kurią kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. Be to, dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje nuo liepos 1 d. yra 15 Eur, vietoj anksčiau buvusių 5,70 Eur. Taip pat nuo liepos 1 dienos įsigalioja naujos maksimalių užsienio komandiruočių dienpinigių normos. Dienpinigių normos pasikeitė visose valstybėse, dauguma normų didėjo, bet kai kuriose valstybėse jos buvo sumažintos. Su pakeistu nutarimu susipažinti galite paspaudę šią nuorodą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0960a8a1492411e89197e1115e5dbece

 

 

Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimais, nuo liepos 1 d. motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vairuotojas, kuriam Lietuvos Respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas galioja, neprivalės su savimi turėti ir tikrinančio Lietuvos pareigūno reikalavimu pateikti vairuotojo pažymėjimo, jeigu pateiks galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat neprivalės su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti privalomosios techninės apžiūros dokumento, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo, ir transporto priemonės registravimo dokumento. Tiesa, šių dokumentų turėjimas pagreitins patikrino procesus. Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo nereikia turėti asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse išduotus galiojančius vairuotojo pažymėjimus. Taip pat kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai Lietuvos Respublikoje galioja, jeigu jų turėtojas nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas. Šie užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai nepripažįstami, jeigu jų turėtojai nėra sukakę šio įstatymo nustatyto amžiaus arba jeigu vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones ar kurie nustatyta tvarka nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemonę po to, kai ji buvo atimta. Be to, nepripažįstami vairuotojo pažymėjimai, išduoti asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra apribotas, sustabdytas ar vairuotojo pažymėjimas atimtas jį išdavusioje valstybėje. Su Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cb1ea920ebbd11e7a5cea258c39305f6?jfwid=pflfen9fe

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka