LKVA kreipėsi į Seimą prašydama atmesti įstatymo dėl kelių rinkliavos projektą, įstatymas priimtas

by Lina | 11 lapkričio, 2020 4:58 am

Lietuva rengiasi pereiti prie pažangios europinės kelių rinkliavos (angl. e-tolling) sistemos, kuri atitiks Europos Sąjungos principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“. Nuo 2023 m. ši sistema bus taikoma apmokestinant šalies valstybinės reikšmės keliais važiuojančias krovinines transporto priemones ir autobusus. Tai numatyta šiandien Seimo priimtuose Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimuose.

 

„Naujoji kelių rinkliava bus teisingesnė kelių naudotojų atžvilgiu, nes priklausys ne nuo kelionės laiko, o nuo transporto priemonės nuvažiuoto atstumo. Apmokestinimas bus proporcingas transporto priemonių naudojimuisi keliais ir leis surinktas lėšas panaudoti valstybinės reikšmės kelių plėtrai ir priežiūrai. Džiaugiuosi, kad didelis darbas, kuriant naująją sistemą, jau atliktas“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme numatyti ribiniai kelių rinkliavos tarifai už nuvažiuotą kilometrą siekia nuo 3,5 iki 7 centų autobusams, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos, ir nuo 3,5 iki 16 centų krovininėms transporto priemonėms. Rinkliavos dydis konkrečiai transporto priemonei priklausys nuo jos didžiausios leidžiamosios masės ir taršos.

Kelių rinkliava bus taikoma tik už užvažiavimą Vyriausybės nustatytais valstybinės reikšmės keliais. Už važiavimą vietinės reikšmės keliais mokėti nereikės.

Nuo kelių rinkliavos bus atleistos krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos transporto priemonės, savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonės, specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytos transporto priemonės, greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliai, mokykliniai autobusai, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuojančios keleivinės transporto priemonės.

 Įgyvendindamos ES direktyvas, šiuo metu daugelis ES šalių jau taiko kelių rinkliavas kaip socialiai ir aplinkosaugos požiūriu teisingesnį apmokestinimo būdą, atitinkantį ES principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“.

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. posėdyje buvo svarstytas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas dėl kelių rinkliavos skaičiavimo proporcingai nuvažiuotam atstumui.

Susisiekimo ministerijos informacija

Lietuvos keleivių vežimo asociacija prašė atmesti įstatymo projektą ir grąžinti jį tobulinimui siūlydama, kad:

  1. Kelių rinkliava nemokama reguliaraus tolimojo, tarptautinio ir vietinio susisiekimo maršrutuose ir KPPPĮ 6 str. 3 d. 9 punktą išdėstyti taip:

„9) tolimojo, tarptautinio ir vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.“

  1. Užsakomiesiems reisams nustatyti 0,007-0,014 Eur ribinius tarifus už nuvažiuotą kilometrą, atitinkamai pakeičiant Įstatymo projekto 2 priedą.
  2. Netaikyti kelių rinkliavos mokesčio keleivinėms kelių transporto priemonėms su Euro 6 (ir aukštesnės) emisijos varikliais ar elektra varomoms transporto priemonėms – autobusams.

Visą kreipimąsi į Seimą rasite čia[1]:

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. čia: https://www.lkva-asociacija.lt/wp-content/uploads/2020/11/Seimui-d%C4%97l-Keli%C5%B3-prei%C5%BEi%C5%ABros-ir-pl%C4%97tros-finansavimo-%C4%AFstatymo_2020-11-10.pdf

Source URL: https://ebus.lt/55955-2/