Aiškiai įvardyta, kada perdirbamos padangos yra atliekos, o kada – naujas produktas

by Lina | 6 rugsėjo, 2021 2:31 am

Aplinkos ministerijos siūlomi aiškūs kriterijai, pagal kuriuos perdirbtos padangų atliekos laikomos nebe atliekomis, o produktu, padėtų sudaryti sąlygas tvariems šių atliekų tvarkymo modeliams įtvirtinti.

„Perdirbtoms padangų atliekoms siūloma kriterijų sistema – vienas iš mūsų inicijuotos padangų gaisrų saugos penkių žingsnių programos žingsnių, – sako aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė. – Tikrinant ūkio subjektų veiklą, tokioms atliekoms bus galima griežčiau taikyti kriterijus ir atskirti, kas yra produktas, o kas yra atliekos.“

Pagal dabartinį reglamentavimą nėra aišku, kas laikoma padangų gumos antrinėmis žaliavomis, o kas – atliekomis. Todėl tikrinant ūkio subjektų veiklą sudėtinga nuspręsti, ar pagrįstai iš perdirbtų padangų atliekų pagamintos antrinės žaliavos laikomos produktu, ypač jeigu jos ilgai nerealizuojamos ir sandėliuojamos įmonės teritorijoje.

Aiškius kriterijus numato Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo projektas[1]. Perdirbtų padangų atliekų siūloma nelaikyti atliekomis, jeigu jas perdirbus mechaniniu būdu – šlifuojant, granuliuojant, traiškant, smulkinant, pjaustant ir pan. – gaunama gumos antrinė žaliava. Ši žaliava – tai gumos milteliai, granulės, skaidulos, susmulkinta guma, gumos liekanos.

Aprašas parengtas atsižvelgus į Aplinkos ministerijos užsakymu parengtos studijos „Padangų atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose[2]“ išvadas bei pasiūlymus, įvertinus kitų ES šalių patirtį.

Visuomenė kviečiama susipažinti su minėtuoju projektu ir iki rugsėjo 17 d. teikti pastabas ir pasiūlymus.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/45946f400c7711ecb4af84e751d2e0c9
  2. „Padangų atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ekspertai-padangu-atliekas-siulo-naudoti-keliams-ir-takams-tiesti

Source URL: https://ebus.lt/aiskiai-ivardyta-kada-perdirbamos-padangos-yra-atliekos-o-kada-naujas-produktas/