Aktualu į komandiruotes vykstantiems darbuotojams: skaidresnė dienpinigių mokėjimo tvarka

by Lina | 5 balandžio, 2022 4:01 am

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, 2021 metais darbo ginčų komisijos gavo beveik 5400 prašymų išnagrinėti tarp darbuotojo ir darbdavio kilusį ginčą. Avanso ir dienpinigių mokėjimo tvarką galima išskirti kaip pagrindinę ginčų kilimo problemą. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtiems teisės aktų pakeitimams, kurie sumažins darbdavio galimybę piktnaudžiauti ir išmokėti skirtingas dienpinigių sumas.

Bus paliekama galimybė profesinei sąjungai ir darbdaviui susitarti dėl mažesnių dienpinigių taikymo kolektyvinėje sutartyje. Jeigu tokios sutarties nėra, bus galima nustatyti mažesnius dienpinigius vietiniame norminiame teisės akte. Tiek susitariant kolektyvinėje sutartyje, tiek nustatant vietiniame norminiame teisės akte,  dienpinigių dydis negali būti mažesnis kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Papildomai dienpinigiai turės būti diferencijuoti pagal tam tikrus objektyvius kriterijus, kurie bus sutarti kolektyvinėje sutartyje ar numatyti vietiniame norminiame teisės akte. Pavyzdžiui, valstybę, į kurią darbuotojas komandiruojamas, tarptautinio pervežimo rūšis, krovinio pobūdį, komandiravimo trukmę, ekonominės veiklos sezoniškumą ir pan.

SVARBU. Darbdaviui atsiranda prievolė prieš nustatant konkrečius dienpinigių dydžius informuoti ir konsultuotis su darbuotojų atstovais, kaip tai numato Darbo kodeksas. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turės būti supažindinti raštu. Tinkamu pateikimu raštu laikomi tokie atvejai, kai duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos galimybės ją išsaugoti.

Taip pat nustatoma, kad neišmokėta dienpinigių už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas dalis turės būti mokama kartu su darbo užmokesčiu pagal nustatytą darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir terminus.

Tikimasi, kad pakeitimai padės sumažinti darbdavio galimybę piktnaudžiauti ir išmokėti skirtingas dienpinigių sumas, užtikrins darbuotojų lygiateisiškumą, taip pat bus palengvinamas įrodinėjimas kilus darbo ginčui.

Pakeitimai įsigalios 2022 m. liepos 1 d.

SADM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/aktualu-i-komandiruotes-vykstantiems-darbuotojams-skaidresne-dienpinigiu-mokejimo-tvarka/