Aplinkos ministerija kviečia dalyvauti Europos Komisijos apklausoje apie principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą

liepos 14 03:48 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Europos Komisijai atliekant principo „teršėjas moka“ veiksmingumo patikrinimą (angl. fitness check), vykdoma apklausa dėl šio principo įgyvendinimo. Jos metu surinktos nuomonės bus naudojamos vertinant principo taikymą Europos Sąjungos politikoje.

Apklausoje dalyvauti kviečiami nevyriausybinių organizacijų nariai, verslo įmonių ir asociacijų, akademinės bendruomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Apklausa vyksta iki 2023 m. rugpjūčio 4 d., detalesnį jos aprašymą kartu su nuoroda į Europos Komisijos viešųjų konsultacijų tinklapį rasite E. pilietis platformoje.

Europos Audito Rūmų 2021 m. specialioje ataskaitoje nustatyta, kad principas „teršėjas moka“ įvairiose aplinkos politikos srityse taikomas skirtingai ir kad bendrai jo įgyvendinimas ES mastu nėra nuoseklus ir pakankamas. Dėl šios priežasties EK atlieka principo veiksmingumo patikrinimą, kurio metu vertinami ES teisės aktai, susiję su principo taikymu, rengiama studija, vykdoma viešoji konsultacija. Atlikus patikrinimą bus parengtos rekomendacijos dėl platesnio ir nuoseklesnio principo taikymo ES politikoje.

Su Europos Audito Rūmų ataskaita galite susipažinti čia.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka