Ar privatus vežėjas pakeitė sostinės viešojo transporto kokybę?

by Lina | 6 balandžio, 2018 5:13 am

Prieš pusmetį į sostinės gatves išvažiavo pirmieji privataus vežėjo autobusai. Žadėta, jog jie iš esmės pakeis viešojo transporto kokybę mieste. Tačiau jau dabar vilniečiai socialiniuose tinkluose skundžiasi, kad transporto priemonės tinkamai nevalomos ir neplaunamos, o vairuotojai – ne visada mandagūs. Uždavėme keletą klausimų Vilniaus miesto savivaldybei. Pateikiame savivaldybės atstovų atsiųstus atsakymus.

 

 

 

 

Kokia būdavo mėnesio nulinė rida maršrutų, kuriais dabar veža privatus vežėjas, kuomet jais vežė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau tekste – VVT) ir kokia dabar? Kiek tai kainuodavo per mėnesį savivaldybei iki maršrutų perėmimo, kiek – dabar?

– Tiek sutartyje su UAB „Vilniaus viešasis transportas“, tiek sutartyje su privačiu vežėju nulinė rida apmokama vienodai, t. y. ne daugiau nei 1 (vienas) proc. visos sutartyje nurodytos ridos.

– Ar tiesa, kad konkursą laimėjęs privatus vežėjas ne kartą prašė leisti keleivius vežti kitokiais negu numatyta sutartyje autobusais? Kokios buvo tokių pakeitimų priežastys ir ar tai yra teisinga kitų konkurse dalyvavusių, bet jį pralaimėjusių įmonių atžvilgiu? Ar nemanote, kad privačiam vežėjui nesugebėjus įvykdyti pasirašytos sutarties sąlygų, turėjo įvykti bent jau pakartotinos derybos su pirmąsias-trečiąsias vietas užėmusiais viešojo pirkimo dalyviais, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją?

– Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Vilniaus miesto Savivaldybė yra suteikusi privačiam vežėjui leidimą keisti transporto priemones į kitas nei buvo siūlyta preliminarioje sutartyje, užtikrinant, jog naujai siūlomos transporto priemonės atitinka konkurso sąlygas bei kitus keliamus reikalavimus. Tai yra leistinas veiksmas pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusią naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, vadovaujantis Įstatymo 89 straipsniu „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu“.

Savivaldybės interneto svetainėje buvo paskelbtos privataus vežėjo investicijos į naujus autobusus. Teigiama, kad triašiai „Scania Citywide LFA” autobusai kainavo vos apie 200 tūkst. eurų. Ar tokia kaina – reali, kai tokie pat autobusai Berlyne prieš ketverius metus buvo įsigyti po 350,5 tūkst. eurų? Kokia yra triašių „Solaris“ autobusų, kuriuos užsisakė UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kaina?

– Kaip ir skelbta, privatus vežėjas į naujuosius „Scania Citywide LFA“ autobusus investavo daugiau kaip 10 mln. eurų, tad teigti, jog vieno autobuso kaina yra 200 tūkst. eurų, nėra tikslu. Konkreti vieno autobuso kaina yra konfidenciali privataus vežėjo ir tiekėjo sandorio informacija. Sutartyje su privačiu vežėju buvo nustatyta sąlyga, kad bus įsigyjamos 43 konkursinės transporto priemonės.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ perka 100 dviašių ir 50 triašių žemagrindžių autobusų už 40,5 mln. eurų.

Buvo žadama, kad privataus vežėjo autobusai bus ne tik nauji, bet ir kokybiški, su daugybe papildomos įrangos ir pan. Visgi teko girdėti nemažai nusiskundimų, kad „Isuzu“, nors ir nauji, bet triukšmingesni už nemažą dalį senųjų. Ar buvo matuojamas šių autobusų sukeliamo triukšmo lygis? Ar buvo tikrinama, kaip veikia alkoblokai, kita įranga? Ar buvo rasta neveikiančios ar netinkamai veikiančios įrangos, ir jei taip – kokios taikytos sankcijos, ar po sankcijų taikymo tikrinta pakartotinai?

– Privataus vežėjo į maršrutus išleidžiamos transporto priemonės yra visiškai naujos, o jose esanti įranga atitinka visus transporto priemonių įsigijimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, tarp kurių yra ir nustatytas triukšmingumo lygis.

Alkoblokų veikimas yra tiesiogiai susijęs su transporto priemonių judėjimu – neveikiant alkoblokams, autobusai tiesiog neišvažiuotų į maršrutus. Interneto ryšio kokybė autobusuose, kaip ir kitose viešose miesto erdvėse, priklauso nuo įvairių faktorių (konkreti lokacija, vartotojų skaičius ir pan.). Iki šiol nesame gavę konkrečių nusiskundimų dėl prasto interneto ryšio. Gavus tokių atsiliepimų ar nustačius, jog transporto priemonėse esanti įranga neveikia arba veikia netinkamai, visuomet į juos reaguojama, analizuojamos aplinkybės ir vežėjas sprendžia sutrikimus operatyviai.

– Galbūt savivaldybė ar savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ tikrino transporto priemones savo iniciatyva? Kokie jie buvo, kokie nustatyti pažeidimai, ar skirtos baudos, ar po skirtų baudų pažeidimai ištaisyti?

– Remdamasi sutarties sąlygomis SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuolat tikrina į maršrutus išleidžiamų viešojo transporto priemonių būklę, švarą, šildymo/vėdinimo bei keleivių informavimo ir saugumo reikalavimų laikymąsi, o pastebėjus pažeidimus, imamasi sutartyje numatytų ir apibrėžtų drausminių priemonių.

– Buvo žadama, kad privataus vežėjo vairuotojai pademonstruos naują viešojo transporto kokybę, vairuotojai bus uniformuoti, jų darbo kultūra – aukštesnio lygio. Visgi uniformų nematyti, o ir dėl darbo kultūros keleiviai turi priekaištų – nevykdomi itin svarbūs pirmieji rytiniai reisai, nesilaikoma tvarkaraščių, neįjungti elektroninio bilieto komposteriai, nesustojama stotelėse važiuojant į parką, nepakankama švara autobusų salonuose ir t. t. Ar savivaldybė sutinka su tokiais keleivių priekaištais?

– Šiuo metu privataus vežėjo autobusų vairuotojai dėvi uniformas: marškinius su kaklaraiščiu, megztukus su Vilniaus logotipu. Įvertinus tai, jog vairuotojų komanda komplektuojama naujai, natūralu, jog pasitaiko tam tikrų vėlavimų dėl, pavyzdžiui,  reikalingų uniformų dydžių, tačiau tai pavieniai atvejai ir jie sprendžiami kaip įmanoma operatyviau. Į skundus apie minėtus pažeidimus, jei tokių pasitaiko, visuomet yra reaguojama – situacija nagrinėjama, o prireikus imamasi drausminių priemonių.

– Žinant kai kurių miestų patirtį su privačiais vežėjais, neretai dalį maršrutų perėmęs privatus vežėjas netrukus ima prašyti didinti bilietų kainas, kad būtų padidintas ir jam mokamas užmokestis už vieną nuvažiuotą kilometrą. Tai būna grindžiama neva netikėtai padidėjusiomis išlaidomis degalams, atlyginimams ir pan. Ar tokio prašymo iš privataus vežėjo dar nesulaukta? Jeigu dar nėra atėjęs terminas tokiam prašymui pateikti – kada privatus vežėjas tai jau galės padaryti?

– Viešojo transporto bilietų kainas peržiūri ir tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Transporto bilietų kainos gali būti keičiamos įvertinus daugybę veiksnių: keleivių srautus, siekį juos sureguliuoti, vežėjų finansinę padėtį, miesto finansinę padėtį ir pan. Tik turint aiškų, konkretų ir racionalų pagrindimą galima imtis viešojo transporto bilietų kainų keitimo.

Atsižvelgiant į Viešųjų paslaugų teikimo sutarčių nuostatas, vežėjams mokamas atlygis yra už 1 km ir jis tiesiogiai nesusietas su viešojo transporto bilietų kaina. Sutartyse numatyta galimybė pakitus rinkos veiksniams šalių susitarimu indeksuoti savikainą, pagal numatytus kriterijus.

– Privataus vežėjo autobusuose keleiviai pastebi kur kas geriau įžiūrimus spalvotus elektroninio bilieto komposterius. Ar tokie komposteriai bus įmontuoti ir į naujus VVT autobusus bei troleibusus, ar geriau įžiūrimi komposteriai bus tik privataus vežėjo autobusuose?

– Privataus vežėjo autobusuose montuojami spalvoti komposteriai, nes senojo tipo komposteriai, kurie buvo montuoti prieš 10 metų, tiesiog nebegaminami. Ateityje atnaujinant elektroninio bilieto sistemą mieste bus pakeista visų viešojo transporto priemonių elektroninio bilieto įranga.

– Ar tiesa, kad netrukus bus skelbiami konkursai ir kitiems maršrutams, kuriais dabar veža VVT? Kodėl tai ketinama daryti, kada ketinama konkursą paskelbti, keli bus maršrutų paketai, kada jų laimėtojas perims dabar VVT aptarnaujamus maršrutus, kokia bus savivaldybės įmonės VVT ateitis šių konkursų pralaimėjimo atveju?

– Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus rengiamą Vilniaus miesto darnaus judumo planą ir po to, Savivaldybės administracijai patikslinus esamų viešojo transporto maršrutų trasas bei atnaujinus viešojo transporto infrastruktūrą (kontaktinis tinklas, viešojo transporto juostos ir pan.), bus tikslinamos planuojamų skelbti konkursų datos bei apimtys.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės ir rmss nuotraukos

 

 

Endnotes:
  1. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2018/04/apie-naujus-priv2.jpg
  2. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2018/04/apie-naujus-priv1.jpg
  3. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2018/04/apie-naujus-priv3.jpg
  4. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2018/04/apie-naujus-priv4.jpg

Source URL: https://ebus.lt/ar-privatus-vezejas-pakeite-sostines-viesojo-transporto-kokybe/