Asociacija „Linava“ kviečia susipažinti su projektu – iškastinį kurą skatinama keisti vandeniliu

by Lina | liepos 20, 2022 3:26 am

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi energetikos ministerijos parengtu projektu, kuriame vandenilio technologijos yra laikomos prioritetu. Pasiūlymus ir pastabas kviečiama teikti iki šių metų liepos 29 d. TAIS sistemoje. Projekte yra patvirtinamos pažangos priemonės, kurių tikslas diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandeniliui.  

Vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 m. siekiant Europos Sąjungai (ES) tapti klimatui neutralia ekonomika. ES vandenilio strategijoje numatyta siekti integruoti vandenilį į pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius.

Norint dalyvauti projekte reikia atitikti keliamus reikalavimus kaip pavyzdžiui:

Detaliai apie projektą, jam taikomus reikalavimus galite skaityti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cbad1621042611edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=2e7cde18-e9a0-4b05-b0d2-382445dd73a6

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/asociacija-linava-kviecia-susipazinti-su-projektu-iskastini-kura-skatinama-keisti-vandeniliu/