Bendrovė „Kautra“ įgyvendina viešojo transporto pasiekiamumą gerinantį projektą

by Lina | rugsėjo 25, 2018 3:57 am

UAB „Kautra“ nuolat investuodama į autobusų parką ir siekdama pagerinti viešojo transporto pasiekiamumą, pagal veiksmų programos priemonę – 04.5.1-TID-K-519 „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“, įgyvendina projektą „Keltuvų judėjimo negalią turintiems žmonėms, dviračių laikiklių ir švieslenčių įrengimas autobusuose“

Projekto tikslas autobusuose įrengti keltuvus judėjimo negalią turintiems žmonėms bei švieslentes – regėjimo, klausos negalią turintiems žmonėms. Taip pat siekiant pagerinti darnaus ir ekologiško transporto sąlygas įrengti dviračių laikiklius, skirtus dviračių vežimui.

Turėdami vieną jaunausių keleivinio transporto autobusų parkų Lietuvoje džiaugiamės, kad galime jį pritaikyti ir dar platesnei keleivių auditorijai – judėjimo negalią turinčius žmones. Manau kiekvienas turi teisę patogiai keliauti, ateityje tokių autobusų tik daugės“, –  pasakojo „Kautros“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kautros informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/bendrove-kautra-igyvendina-viesojo-transporto-pasiekiamuma-gerinanti-projekta/