Dėl kategorijų suteikimo Raseinių ir Kretingos autobusų stotims

by Lina | 23 birželio, 2017 4:29 am

Pasirodė Lietuvos Respublikos teisės aktų projektas dėl kategorijų suteikimo Raseinių ir Kretingos autobusų stotims.

 

 

 

 

 

Numatoma Raseinių autobusų stočiai suteikti antrą, Kretingos autobusų stočiai – ketvirtą kategoriją.

Su teisės akto projektu galima susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1239411&p_org=21&p_fix=y[1]

 

eBus.lt

 

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1239411&p_org=21&p_fix=y: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1239411&p_org=21&p_fix=y

Source URL: https://ebus.lt/del-kategoriju-suteikimo-raseiniu-ir-kretingos-autobusu-stotims/