Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo

by Lina | birželio 5, 2019 3:50 am

Informuojama, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. VA-45 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-16373/5cb4668f-8aa1-44f6-b6c3-76216154c146[1]

VMI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-16373/5cb4668f-8aa1-44f6-b6c3-76216154c146: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-16373/5cb4668f-8aa1-44f6-b6c3-76216154c146

Source URL: https://ebus.lt/del-pridetines-vertes-mokescio-deklaracijos-ir-kitu-su-siuo-mokesciu-susijusiu-formu-bei-ju-uzpildymo-taisykliu-pakeitimo/