Eismo saugumo reikalavimai Lietuvoje tarpukariu

by Lina | 28 liepos, 2023 2:42 am

Tampa tradicija vakarais užsukti paieškoti informacijos apie Lietuvos automobilizmo istoriją. Tuometinėje 1938 m. liepos mėn. spaudoje radau štai tokią informaciją:

„Susisiekimo ministeris, susitaręs su Vidaus ir Krašto apsaugos ministeriais, paskelbė viešaisiais  keliais judėjimo įstatymui vykdyti  taisyklių  pakeitimą.

Pagal jį garsinis  signalas duodamas tada, kai kelias priešakyje yra blogai matomas arba galima laukti susidūrimo.

Draudžiama vartoti garsinį signalą be reikalo. Miestuose , miesteliuose ir gyvenamose vietose draudžiama  vartoti labai skardžius ir nerimastį keliančius signalus. Miestuose ir miesteliuose garsiniai signalai duodami tik svarbiam reikalui esant. Ugniagesių ir greitosios pagalbos autovežimiai, vykdami į įvykio vietą, stiprius signalus gali vartoti.

Visuose pirmaeiliuose Miestuose ištisus metus, o Palangoje, Birštone, Kulautuvoje ir Zarasuose nuo gegužės  1 d. iki spalių 15 d. įvedamas tylos metas nuo 23 val. ligi 6 val. ryto. Tylos metu autovežimiams draudžiama  vartoti  garsinis signalus.(Kalba netaisyta).

Kęstutis Pletkus

Source URL: https://ebus.lt/eismo-saugumo-reikalavimai-lietuvoje-tarpukariu/