Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje kalbėta apie paramą nuo Covid-19 nukentėjusiam keleivių vežimo sektoriui

rugsėjo 16 04:33 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Š.m. rugsėjo 11 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje vyko Covid-19 Verslo darbo grupės posėdis, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl paramos nuo Covid-19 nukentėjusiam keleivių vežimo sektoriui.

 

 

Klausimą pristatė LKVA prezidentas Gintaras Nakutis, kuris pateikė iš 39 vežėjų gautus duomenis apie pokyčius karantino laikotarpiu, lygindamas 2020 metų kovo-birželio mėnesių duomenis su 2019 metų tų pačių mėnesių rezultatais.

Posėdyje buvo kalbėta apie karantino metu per pus sumažėjusį keleivių skaičių, daugiau nei 60 proc. sumažėjusias planuotas pajamas, apie 18 mln. vežėjų patirtus nuostolius ir 40 proc. sumažėjusias keleivių vežimo apimtis visuose keleivinio transporto segmentuose – vietiniame, tolimajame ir tarptautiniame susisiekime, taip pat užsakomuosiuose reisuose.

Ypač didelį Covid-19 poveikį patyrė vežėjai užsakomaisiais reisais užsienio šalyse ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose, kur eismas buvo sustojęs visai, o per keturis karantino mėnesius keleivių skaičius ir vežimų apimtys  sumažėjo net 90 proc. Tuo tarpu tolimajame susisiekime, kuriame šiuo metu eismo intensyvumas atstatytas beveik šimtu procentų, keleivių važiuoja trečdaliu mažiau negu iki karantino paskelbimo.

Mažiausiai nukentėjo vietinis (miesto ir priemiestinis) susisiekimas, tačiau ir šiame segmente tuos keturis karantino mėnesius keleivių važiavo apie 50 mln. (50 proc.) mažiau,  eismo intensyvumas sumažėjo 20 proc.,  dėl papildomų prevencinių atsargumo priemonių savikaina padidėjo 15 proc. ir vežėjai patyrė apie 4,5 mln. Eur daugiau sąnaudų, o savivaldybių biudžete dotacijų poreikis padidėjo beveik 5,6 mln. Eur.

LKVA prezidento nuomone, keleivių vežėjų problemos buvo išgirstos, todėl reikia nenuleisti rankų, siekti pagalbos, belstis į valdžios institucijų duris, nes tai ne tik vežėjų išlikimo klausimas, bet ir juose dirbančių darbuotojų ateities ir gerovės klausimas.

Su Covid-19 poveikio keleivių vežimo skaidrėmis galite susipažinti čia , o su vežėjų pateiktais duomenimis  čia.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka