Ekonomikos komitetas pasisako už tolimojo susisiekimo sistemos tvarumą

by Lina | 11 gruodžio, 2020 4:54 am

Gruodžio 9 d. Ekonomikos komitetas parlamentinės kontrolės tvarka, dalyvaujant Susisiekimo ministerijos, transporto sektoriaus ir kitų asocijuotų verslo struktūrų atstovams, aptarė padėtį  keleivių vežimo kelių transportu tarpmiestiniais maršrutais srityje.

 

 

Siekiant užtikrinti keleiviams patogias ir prieinamas paslaugas keleivių vežimo tolimojo susisiekimo rinkoje komitetas nutarė  pasiūlyti Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai ir jos institucijoms pagal kompetenciją kartu su socialiniais partneriais (Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos keleivių vežimo asociacija ir kt.):

organizuoti diskusiją, kurios tikslas – atsižvelgiant į žaliąjį kursą suformuoti valstybės politikos gaires tolimojo susisiekimo srityje ir įtvirtinti jas teisės aktuose;

nustatyti dabartinės galimus tolimojo susisiekimo sistemos trūkumus ir suformuluoti galimos reformos tikslus;

atlikti poveikio vertinimą vartotojams, konkurencijai, regionams, valstybės ir savivaldybių biudžetams;

sudaryti ir patvirtinti Vyriausybėje galimos reformos įgyvendinimo planą su terminais ir atsakingomis už įgyvendinimą institucijomis;

komiteto nuomone, esant poreikiui, atlikti reikalingų teisės aktų pakeitimus.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/ekonomikos-komitetas-pasisako-uz-tolimojo-susisiekimo-sistemos-tvaruma/