ES Teisingumo Teismo genaralinis advokatas paskelbė nuomonę dėl vidaus sandorių

by Lina | 13 gegužės, 2019 5:34 am

Gegužės 7-ąją Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) generalinis advokatas Gehard‘as Hogan‘as pateikė patariamąją nuomonę byloje dėl vidaus sandorių sudarymo galimybės Lietuvoje.

Priminsime, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas kasacinę bylą dėl vidaus sandorio teisėtumo, šiuo klausimu į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą kreipėsi praėjusių metų pradžioje.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija siekė išaiškinti, ar aktualios Europos Sąjungos teisės nuostatos dėl vidaus sandorių, atsižvelgiant į jas aiškinančią Teisingumo Teismo praktiką, turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad vidaus sandoris savaime teisėtas, juo nepažeidžiama kitų ūkio subjektų teisė į sąžiningą konkurenciją, šie nėra diskriminuojami, o vidaus sandorį sudariusiam kontroliuojamam subjektui nėra teikiamos privilegijos.

ESTT generalinio atdokato nuomone, ES viešųjų pirkimų direktyvoje yra išvardinti reikalavimai vidaus sandoriams sudaryti, vis dėlto tai netrukdo valstybei narei nustatyti papildomų sąlygų, ribojančių valdžios institucijų galimybę sudaryti vidaus sandorius, jei šios papildomos sąlygos neprieštarauja ES teisei.

Su visu dokumentu galite susipažinti čia:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CC0285&lang1=lt&type=TXT&ancre=[1]

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CC0285&lang1=lt&type=TXT&ancre=: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CC0285&lang1=lt&type=TXT&ancre=

Source URL: https://ebus.lt/es-teisingumo-teismo-genaralinis-advokatas-paskelbe-nuomone-del-vidaus-sandoriu/