Europos Komisija siūlo efektyvinti į ES atvykstančių ne ES piliečių pasienio kontrolės procedūras

by Lina | 7 balandžio, 2016 3:59 am

belgija[1]Europos Komisija pristato reglamento dėl atvykimo ir išvykimo sistemos sukūrimo pasiūlymą, kad būtų pagreitintos, palengvintos ir sugriežtintos į ES atvykstančių ne ES piliečių pasienio kontrolės procedūros.

 

 

 

Atvykimo ir išvykimo sistema leis modernizuoti išorės sienų valdymą, pagerindama kontrolės kokybę ir efektyvumą, ir padės valstybėms narėms tvarkytis su didėjančiu į ES atvykstančių ir iš jos išvykstančių keliautojų skaičiumi. Siūloma sistema leis veiksmingai valdyti teisėtą trumpalaikį buvimą, labiau automatizuoti sienų kontrolę ir geriau nustatyti dokumentų ir tapatybės klastojimo atvejus. Sistema bus taikoma visiems ne ES piliečiams, kuriems leista atvykti trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje (daugiausia 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį).

Sistemoje bus registruojamas vardas ir pavardė, kelionės dokumento tipas, biometriniai duomenys ir atvykimo ir išvykimo data ir vieta. Tai palengvins sienos kirtimą sąžiningiems keliautojams, leis nustatyti užsibuvusius ir dokumentų neturinčius asmenis Šengeno erdvėje. Sistemoje taip pat bus fiksuojami atsisakymo leisti atvykti atvejai. Sistemą sudaro centrinė duomenų bazė, sujungta su nacionalinėmis atvykimo vietomis. Bus užtikrinta atvykimo ir išvykimo sistemos ir Vizų informacinės sistemos sąveika. Reglamento projekte numatyta, kad griežtai apibrėžtomis sąlygomis prie sistemos galės prieiti valstybių narių teisėsaugos institucijos ir Europolas.

Atvykimo ir išvykimo sistema pakeis dabartinę sistemą, kuomet pasai antspauduojami ranka, kuri užtrunka, nesuteikia patikimų duomenų apie sienų kirtimą, neleidžia nustatyti užsibuvusių asmenų ir nepadeda kelionės dokumentų pametimo arba sunaikinimo atvejais.

 

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/04/belgija.jpg

Source URL: https://ebus.lt/europos-komisija-siulo-efektyvinti-i-es-atvykstanciu-ne-es-pilieciu-pasienio-kontroles-proceduras/