Europos Komisija siūlo įsteigti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

lapkričio 17 04:51 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-stokhKomisija pasiūlė įsteigti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kad būtų užtikrinta stipresnė be vizų keliaujančių asmenų saugumo kontrolė. Šis pasiūlymas teikiamas po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio rugsėjo mėn. padaryto pranešimo apie Sąjungos padėtį; tai pirmasis rezultatas, įgyvendinant Bratislavos veiksmų gairėse nustatytus veiksmų prioritetus. ETIAS rinks informaciją apie be vizų į Europos Sąjungą keliaujančius asmenis, kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniams patikrinimams, susijusiems su neteisėta migracija ir saugumu. Tai padės užtikrinti veiksmingesnį ES išorės sienų valdymą, padidins vidaus saugumą ir kartu palengvins teisėtas keliones Šengeno zonoje.

ETIAS leidimas nėra viza. Piliečiai, kurių šalims taikomas vizų režimo liberalizavimas, tebegalės atvykti be vizų, tačiau prieš kelionę į Šengeno erdvę turės gauti paprastą kelionės leidimą. Tai padės nustatyti asmenis, kurie gali kelti neteisėtos migracijos arba saugumo pavojų, dar prieš jiems atvykstant, ir padės gerokai padidinti išorės sienų saugumą. ETIAS taip pat užpildys esamas informacijos apie be vizų keliaujančius asmenis spragas, nes ji rinks informaciją, kuri prieš šių asmenų atvykimą prie Šengeno sienų gali būti gyvybiškai svarbi valstybių narių valdžios institucijoms. Todėl ETIAS yra svarbus žingsnis stipresnių ir pažangesnių su sienomis ir saugumu susijusių sistemų link. Be to, ETIAS trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, taip pat sudaro sąlygas išorės sieną kirsti paprasčiau. Keliautojai turės patikimą išankstinį patvirtinimą, kad galės atvykti į Šengeno erdvę, dėl to gerokai sumažės atsisakymo leisti atvykti atvejų skaičius.

Tam, kad būtų priimtas sprendimas patenkinti ar atmesti prašymą atvykti į ES, automatizuotoje sistemoje bus atlikta išankstinė patikra, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir asmens duomenų apsaugos principų. Nors galutinį sprendimą leisti ar neleisti atvykti visada priims nacionaliniai sienos apsaugos pareigūnai, vykdantys sienų patikrą pagal Šengeno sienų kodeksą, išankstinė visų keliautojų patikra supaprastins tikrinimą prie sienų ir leis koordinuotai ir suderintai įvertinti trečiųjų šalių piliečius, kuriems netaikomas vizos reikalavimas.

 

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka