Europos reikalų komitetas: „Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą – iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, turi būti tinkamai paskirstomos išlaidos“

spalio 18 04:25 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Spalio 15 d. Seimo Europos reikalų komitetas grįžo prie paketo „Fit for 55“ svarstymo, kurio pagrindu Europos Sąjungos (ES) klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika būtų pertvarkyta taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m., ir kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje savo poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, o Europos žaliasis kursas virstų realybe. Europos Komisija teisės aktų rinkinį (“Fit for 55“) pristatė 2021 m. liepos 14 d.

Europos reikalų komitetas, susipažinęs su atsakingų ministerijų pateikta informacija,  pritarė, kad nors ilgainiui ES klimato politikos nauda bus akivaizdžiai didesnė už šios pertvarkos kainą, iš pradžių papildomą naštą dėl klimato politikos gali pajusti pažeidžiami namų ūkiai, labai mažos įmonės ir transporto naudotojai. Lietuvos atveju įpareigojimai proporcingai didėja kur kas labiau nei finansiniai ištekliai – tai, pabrėžiama, turėtų būti subalansuota.

Posėdyje Europos reikalų komitetas nutarė siūlyti Vyriausybei derantis dėl „Fit for 55“ paketo pasiūlymų siekti, kad paketą sudarančios politikos priemonės būtų parengtos taip, kad kovos su klimato kaita ir prisitaikymo prie jos išlaidos būtų tinkamai paskirstomos ir susietos su valstybių narių ekonominėmis galimybėmis, ir paprašė pristatyti atnaujintą neoficialų Lietuvos dokumentą (angl. non-paper) dėl „Fit for 55“ paketo, kai jis bus parengtas.

Europos Komisijos pateikti „Fit for 55“ paketo pasiūlymai – teisėkūros priemonės, kuriomis siekiama Europos klimato teisės akte sutartų tikslų ir iš esmės transformuojama mūsų ekonomika ir visuomenė siekiant socialiai teisingos, žalios ir klestinčios ateities.

„Fit for 55“ paketą sudaro 13 peržiūrėtų teisėkūros ir naujų pasiūlymų, kuriais siekiama:

  • sugriežtinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymą naujiems sektoriams;
  • didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą;
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą;
  • spartinti mažataršių transporto rūšių ir joms reikalingos infrastruktūros bei degalų pasiūlos plėtrą;
  • suderinti mokesčių politiką su Europos žaliojo kurso tikslais;
  • įdiegti anglies dioksido nutekėjimo prevencijos priemones;
  • stiprinti priemones natūraliems anglies absorbentams išsaugoti ir stiprinti;
  • mažinti socialinę atskirti įgyvendinant klimato kaitos tikslus;
  • derinti ES miškų kokybę, juos gausinti ir didinti jų atsparumą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka