Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl vidaus sandorių ribojimo

by Lina | spalio 8, 2019 5:34 am

Šių metų spalio 3 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė prejudicinį sprendimą dėl vidaus sandorių ribojimo.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1949861[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1949861: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1949861

Source URL: https://ebus.lt/europos-teisingumo-teismas-prieme-sprendima-del-vidaus-sandoriu-ribojimo/