Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

20 spalio 04:05 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-15106, 2023 m. spalio 17 d.
DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ (N2, N3, M2 IR M3 KLASĖS) PAKEITIMO Į NETARŠIAS ARBA VISAI NETARŠIAS SKATINIMAS“ POVEIKLĖS ,,TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKEITIMO Į ELEKTRA ARBA VANDENILIU VAROMAS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 12 PROJEKTO

Finansuojama veikla  – skatinama įsigyti visai netaršias  (elektra ir/ar vandeniliu varomas) naujas sunkiojo transporto priemones (klasės N2, M2 ir M3) (toliau – visai netaršios transporto priemonės).

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. Įsigyjant visai netaršias transporto priemones  (M2 ir M3 klasės) pareiškėjas turi turėti Lietuvos Respublikoje išduotą licenciją vežti keleivius.

Finansavimo forma – dotacija, projektų atranka atliekama tęstinės atrankos būdu (kol yra pinigų).

Projektams įgyvendinti skiriama –  iki 10 200  000.

Finansavimo intensyvumas – didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. didelėms, 50 proc. vidutinėms ir 60 proc. mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos išlaidos – tai visai netaršios transporto priemonės įsigijimo investicinių išlaidų ir tos pačios kategorijos transporto priemonės, išlaidų skirtumas.

Finansuojama suma vienai įsigyjamai visai netaršiai transporto priemonei negali viršyti: N2 ir M2 klasės transporto priemonei – 12 000 Eur,  M3 klasės transporto priemonei – 60 000 Eur.

Dotacijos dydis vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui negali viršyti 3 000 000 Eur.

De minimis – valstybės pagalba, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis.

Pastabas galima teikti iki 2023-10-31

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka