Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

by Lina | 23 vasario, 2023 4:59 am

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie aktualūs keleivių vežėjams.

Įsakymo projektas 23-2325, 2023 m. vasario 21 d. ir  Įsakymo projektas 23-2326, 2023 m. vasario 21 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-420(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-517 PRIEMONĖS „MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[1]

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-421(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-518 PRIEMONĖS „VIETINIO SUSISIEKIMO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[2]

 Abiejų įsakymų projektų tikslas – siekiant Europos Sąjungos fondų investicijų efektyvesnio panaudojimo, perskirstyti sutaupytas lėšas:

  1. 04.5.1-TID-V-517 priemonės1400,00 Eur perkelti į 04.5.1-TID-R-518 priemonę – Tauragės regionui;
  2. priemonėje 04.5.1-TID-R-518 – Kauno regiono 25 773 Eur ir Utenos regiono 410 500 Eur perkelti Tauragės regionui.

 Įstatymo projektas 23-2264, 2023 m. vasario 17 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 10 ir 11(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTA[3]

Įstatymo projekto tikslas – suvienodinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nauja redakcija dėl savivaldybės administracijos direktoriui pavestų funkcijų.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies ir 111 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintas funkcijas vykdytų ne savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės vykdomoji institucija.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-420(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-517 PRIEMONĖS „MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1697594
  2. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-421(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-518 PRIEMONĖS „VIETINIO SUSISIEKIMO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1697599
  3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 10 ir 11(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTA: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1697087

Source URL: https://ebus.lt/iregistruoti-nauji-teises-aktu-projektai-3/