Įregistruoti teisės aktai dėl e-tolling sistemos atidėjimo

21 spalio 03:37 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerija registravo tokius teisės aktus dėl e-tolling sistemos atidėjimo metams – iki 2024 m. sausio 1 d. 

Įstatymo projektas 22-14021, 2022 m. spalio 17 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3421 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 Įstatymų projektais siekiama pakeisti nustatytą elektroninės kelių rinkliavos paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimo pradžią (dabar nustatyta 2023 m. sausio 1 d.), kadangi dėl besitęsiančių teisminių ginčų, vykdant elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, iki Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3420 (toliau – KPPPFĮ pakeitimo įstatymas) nustatytos datos nepavyks įgyvendinti projekto „Elektroninės kelių rinkliavos sistemos sukūrimas“.

 Lygiagrečiai dėl tos pačios priešasties yra keičiami dar du teisės aktai:

 Įstatymo projektas 22-14020, 2022 m. spalio 17 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 463 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3422 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 Nutarimo projektas 22-11904(2), 2022 m. spalio 17 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 2, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 2, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3420 PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 6(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3421 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 463 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3422 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

LKVA informacija 

Linos Jakubauskienės nuotrauka