IRU tyrimas: profesionalių autobusų ir sunkvežimių vairuotojų stygius kasmet didės

by Lina | 18 kovo, 2022 4:56 am

Tarptautinė kelių transporto organizacija (IRU) praėjusį pavasarį paskelbė didelį tarptautinį tyrimą dėl profesionalių autobusų ir krovinių sunkvežimių vairuotojų trūkumo, ragindama visų šalių vyriausybes sumažinti minimalų amžių. 2022 metų pradžioje Europoje baigsis Direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo peržiūra, o tai reiškia, kad yra tikimybė, kad minimalus amžius visoms vairavimo kategorijoms bus sumažintas iki 18 metų.

Lietuva yra viena iš Europos šalių, kurioje profesionalaus autobuso vairuotojo kvalifikaciją – D kategorija, norint dirbti keleivių vežimo srityje, galima įgyti tik nuo 24 metų. Daugelyje pasaulio šalių keičiami norminiai aktai, mažinant minimalų amžių norintiems tapti profesionaliu autobuso vairuotoju, siekiant paskatinti jaunus žmones ir moteris užsiimti šia profesija. Naujų darbuotojų pritraukimas yra didelis iššūkis bet kuriam vežėjui, nors dauguma jaunimo, įskaitant moteris, yra bedarbiai. Tai patvirtina IRU.

Europos ir NVS šalyse 21% sunkvežimių vairuotojų darbo vietų yra neužimtos, miesto ir tarpmiestinio transporto vairuotojų – 19 %.2

IRU generalinis direktorius Umberto De Pretto mano, kad vairuotojo amžius saugumui įtakos neturi. Jis pabrėžia, kad saugumas yra svarbiausias mūsų pramonės prioritetas. Kartais saugumas yra pagrindinis veiksnys, stabdantis jaunų vairuotojų įdarbinimą. Jei profesiniam mokymui keliami griežti reikalavimai, jauni vairuotojai į avarijas nepatenka dažniau nei vyresni jų kolegos. Iš tiesų kelių eismo avarijų skaičius šalyse, kuriose minimalus vairuotojų amžius yra 21 metai, net didesnis nei tose šalyse, kuriose vairuotojo profesiją galima įgyti jau sulaukus 18 metų.5

IRU ragina visų šalių vyriausybes sumažinti minimalų profesionalių vairuotojų amžių iki 18 metų visuose kelių transporto sektoriuose (krovinio transporto, miesto ir tarpmiestinio autobusų transporto). Sumažinus amžių iki 18 metų, tai ilgalaikėje perspektyvoje išspręs vairuotojų trūkumo problemą: baigusieji mokyklas galės iš karto stoti į profesines mokyklas, tai padės kovoti su jaunimo nedarbu. Taip pat tarp vairuotojų trūkumo priežasčių yra sunkios darbo sąlygos, kurios pandemijos kontekste tapo dar sunkesnės. Taip pat sunku į šią profesiją pritraukti moteris ir jaunimą.

„Automobilių transportas gali tapti svarbiu jaunimo užimtumo šaltiniu. Tačiau visų šalių vyriausybės turi veikti, kad galėtų panaudoti šį potencialą atverdamos naujas galimybes jaunimui darbo rinkoje“, – sako Umberto De Pretto.

Kalbant apie moterų pritraukimą į vairuotojų profesiją, tyrimas rodo, kad tik 2% sunkvežimių vairuotojų pasaulyje yra moterys, o besirenkančiųjų šią profesiją dalis visame pasaulyje mažėja. Dar vienas argumentas, kodėl moterys Latvijoje nesirenka vairuotojos profesijos – privalomas C kategorijos reikalavimas. Savo ruožtu Europoje 2020 metais autobusų vairuotojų moterų skaičius išaugo nuo 10% iki 16%.

Praėjusiais metais ir taip nedidelis vairuotojų iki 25 metų skaičius sumažėjo beveik visuose regionuose: Europoje ir Rusijoje – iki 5%, Meksikoje – iki 6%, Turkijoje – iki 7%. Vidutinis vairuotojų amžius visame pasaulyje artėja prie 50 metų ir kasmet didėja. Tai yra savotiška demografinė uždelsto veikimo bomba ir jei nebus sumažintas minimalus vairuotojų amžius, situacija tik blogės.

Minimalūs profesionalių vairuotojų amžiaus reikalavimai visame pasaulyje skiriasi. Artimuosiuose Rytuose ir kai kuriose Europos šalyse profesionaliu vairuotoju galima tapti jau nuo 18 metų, o kitose pasaulio šalyse minimalus amžiaus slenkstis prasideda nuo 21 metų. Pavyzdžiui, Kinijoje ir Turkijoje minimalus tarpmiestinio autobuso vairuotojo amžius yra 26 metai. Net ir Europos Sąjungoje minimalaus sunkvežimių, miesto ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų amžiaus reikalavimai yra sudėtingi ir nevienodi. Ir net toje pačioje šalyje dabartiniai reikalavimai vietiniams ar tarptautiniams pervežimams skiriasi.

Tokie ribojantys minimalaus amžiaus reikalavimai tampa rimta kliūtimi renkantis vairuotojo profesiją – ir tai vyksta jaunimo nedarbo, kuri kai kuriose šalyse siekia net 30%, fone.3

Pasaulinės paklausos patenkinimas

Nepaisant pandemijos metu stebimų rinkos svyravimų, vairuotojų trūkumo problema yra ilgalaikė, kurią dar labiau paaštrina darbuotojų senėjimas. Vairuotojų trūkumas yra aktualus visame pasaulyje, nes tai kelia grėsmę mobilumui ir prekybai. Kas penkta laisva vairuotojo vieta Europoje yra neužimta. Prognozuojama, kad JAV vairuotojų trūkumas, kuris jau siekia 60 000, per 10 metų padvigubės. 4 IRU tyrimai rodo, kad krovinių gabenimo pramonei reikia jaunų darbuotojų, kurie patenkintų augantį vairuotojų poreikį ir užtikrintų teikiamų paslaugų tęstinumą. Kai kuriose šalyse vidutinis vairuotojų amžius siekia 55 metus.

Nacionalinės vyriausybės per daug pasyviai kreipia dėmesį arba nedaro nieko, kad paskatintų abiturientus tapti vairuotojais.

 

Informacijos ir statistikos šaltiniai:

1 Tarptautinė darbo organizacija: pasaulinės jaunimo užimtumo tendencijos 2020 m.

2 IRU apklausa dėl vairuotojų trūkumo — 2019.

3 Tarptautinė darbo organizacija, ILOSTAT duomenų bazė, 2020 m.

4 Bloomberg: U.S. Truck Driver Shortage Is On Course to Double in a Decade, 2019 m.

5 CSN duomenų palyginimas CARE duomenų bazėje, 2017, Europos Komisija.

Informacija apie IRU:

IRU yra pasaulinė kelių transporto organizacija, turinti daugiau nei 3,5 mln. mobilumo ir logistikos pramonės įmonių daugiau nei 100 šalių.

Organizacija kuria ir skatina sprendimus, padedančius pasauliui veikti geriau. IRU veikla yra nukreipta teikti paramą prekybai, ekonomikos augimui, darbui, saugai ir aplinkai.

Source URL: https://ebus.lt/iru-tyrimas-profesionaliu-autobusu-ir-sunkvezimiu-vairuotoju-stygius-kasmet-dides/