Ką reikia žinoti apie darbuotojų instruktavimą iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities

vasario 01 04:50 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-darbusValstybinė darbo inspekcija (VDI) gauna nemažai paklausimų ir skambučių apie darbuotojų instruktavimą iš DSS srities.

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė), jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti.

Darbdavys (įmonės vadovas) nustato darbuotojų instruktavimo ir mokymo iš DSS srities tvarką įmonėje. Įmonės DSS instrukcijas tvirtina darbdavys (įmonės vadovas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbuotojai turi būti instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus.

Darbdavys (įmonės vadovas), įvertinęs profesinę riziką, pasirenka būdus ir metodus, kaip spręsti klausimus, susijusius su darbuotojų instruktavimu. Būtent jis sprendžia, kaip įforminti, apskaityti, kokias formas naudoti, kad darbuotojas būtų instruktuotas, t. y. turi pasitvirtinti darbuotojų instruktavimą tvarką, kurioje ir nustato:

– asmenis, kurie instruktuos darbuotojus;

– instruktavimo apimtį;

– instruktavimo periodiškumą;

– instruktavimo įforminimo tvarką;

– kokiu būdu bus įsitikinama ar darbuotojas suprato kaip reikia dirbti saugiai ir nepakenkti sau ir kitų darbuotojų sveikatai ir t.t.

Kaip pagalbą ar patarimą darbdaviams VDI specialistai parengė Instruktavimo tvarkos nustatymo ūkio subjekte metodines rekomendacijas. Su šiomis metodinėmis rekomendacijomis galima susipažinti VDI interneto svetainės (www.vdi.lt), rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“ :

http://www.vdi.lt/AtmUploads/InstruktavimoTvarka.pdf

 

VDI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka