Kaip savivaldžio transporto diegimas miestuose gali paskatinti žmones naudotis viešuoju transportu?

by Lina | 11 spalio, 2021 4:47 am

Viešasis transportas didina socialinę įtrauktį ir mažina aplinkos taršą. Tačiau dabartinis viešasis transportas neskatina žmonių persėsti iš nuosavų automobilių į autobusus, troleibusus ar tramvajus. Labai svarbu, kad viešojo transporto institucijos į judumo viziją įtrauktų ir tokias technologijas kaip savivaldis viešasis transportas.

Projekto „Shared Personalized Automated Connected vEhicles“ (SPACE) tikslas buvo ištirti, kaip sukurti kombinuoto transporto ekosistemą ir tuo pačiu paskatinti žmones dažniau naudotis viešuoju transportu. Tyrimo projekte buvo laikomasi nuostatos: norint, kad savivaldės transporto priemonės prisidėtų prie geresnio judumo, jos turėtų būti integruotos į viešojo transporto paslaugas, taip padedant miestams ir regionams pasiekti ateities tikslus.

Šioje projekto santraukoje apžvelgiama SPACE projekto metodika, išvados ir pagrindiniai dalykai. Be to, buvo sukurtas priedas, kuriame pateikiamas planas su vizualiniais elementais ir metodika, kurių reikia norint pereiti į ateitį, kai viešojo transporto tinkle bus integruotos ir savivaldės transporto priemonės.

Daugiau apie projektą galima rasti čia[1] ir čia[2]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka  

Endnotes:
  1. čia: https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2021/10/Project-Brief-SPACE_OCT12021.pdf
  2. čia: https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2021/10/Annexe.pdf

Source URL: https://ebus.lt/kaip-savivaldzio-transporto-diegimas-miestuose-gali-paskatinti-zmones-naudotis-viesuoju-transportu/