Kauno „konkės“ likvidavimo peripetijos

by Lina | 29 sausio, 2024 4:23 am

Neseniai pasidalinau informacija apie tarpukario spaudoje aptiktą Kauno miesto tarybos posėdį, kuriame svarstytas Kauno konkės likvidavimas. Miesto taryba įpareigojo tuo klausimu Miesto Valdybą vesti derybas su koncesininkais.

Šį savaitgalį radau dar informacijos šia tema:

„Miesto Valdybai ilga laiką vedusiai derybas su arklių tramvajaus – konkės koncesininkais dėl tos įmonės likvidavimo, pagaliau pavyko susitarti ir jau 1929 m. ne vėliau gegužės mėn. 15 d. Kaune sustabdyti neišgyvenusi  3 metų savo koncesijos pabaigos termino..

Susitarimas įvyko šiomis sąlygomis: įmonininkai ne vėliau kaip gegužės mėn. 15 d. sustabdo konkės kursavimą, atsilygina su tarnautojais ir darbininkais ir visą inventorių perduoda Miesto Savivaldybei. Miesto Savivaldybė kompensuodama įmonininkams, parduoda jiems žemės sklypą, esantį prie Gedimino g-vės, kur yra konkės stotis, palengvintomis sąlygomis, būtent įsimokėjimui per 4 metus, už Komisijos nustatytą to turto vertę – 140 000 litų, be to, jei bus leidžiama įvairiems asmenims ir įstaigoms palaikyti Kaune susisiekimą autobusais, tai konkės įmoninkai gauna teisę bendra tvarka leisti  4 autobusus maršrute: „Rotušė-Panemunė” ir 2 autobusus „Apygardos teismas -Vilijampolė”.

Kęstutis Pletkus

Autoriaus parinkta nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/kauno-konkes-likvidavimo-peripetijos/