Keičiasi elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos starto data

by Lina | 29 rugsėjo, 2023 4:15 am

Lietuvoje nuo kitų metų vidurio planuota įvesti naują E -tolling kelių apmokestinimo sistemą, kuri mokesčius skaičiuotų pagal nuvažiuojamą atstumą, o ne kelių naudojimosi laiką. Tačiau jau dabar žinoma, kad projektas bus įgyvendintas vėliau. 

Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) generalinio direktoriaus Mariaus Švaikausko, E-tollingo projektas vis dar yra užstrigęs teisiniuose ginčuose ir teismų maratonų baigtis artimiausiu metu dar labai miglota.

„Nuo viešųjų pirkimų procedūrų pradžios 2021 metais buvo inicijuoti 4 teisminiai ginčai, iš kurių vienas vyksta iki šiol. Sulaukėme pirmos instancijos teismo sprendimo, kuris buvo palankus LAKD, tačiau tikėtina bus vėl skundžiamas apeliacine tvarka, todėl ginčų karuselė tikėtina, suksis ir toliau. Tenka pripažinti, kad viešųjų pirkimų dalyviai savo verslo interesus iškelia aukščiau už valstybės ir visuomenės, akivaizdžiai naudojasi visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis ir trukdo įgyvendinti šį valstybei svarbų projektą“, – pastebi M. Švaikauskas ir priduria, kad teismai tenkino viešojo pirkimo dalyvių ginčų metu pateiktus prašymus pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, o tai reiškia, kad visos viešųjų pirkimų procedūros šiuo metu yra sustabdytos.

Laikinos apsaugos priemonės jau taikomos ilgiau nei metus, todėl LAKD negali nei tęsti, nei nutraukti viešojo pirkimo, net jei toks scenarijus ir būtų palankus. Pasak LAKD generalinio direktoriaus, net jei teisminiai ginčai pasibaigtų šiandien, viešuosius pirkimus laimėjęs tiekėjas nespės įgyvendinti projekto iki numatyto termino  – 2024 m. liepos 1 d., nes, tiek vidaus, tiek LAKD pasitelktų išorės ekspertų vertinimu,  elektroninės kelių rinkliavos sistemos sukūrimas ir įdiegimas techniškai neįmanomas per trumpesnį nei 14 mėnesių laikotarpį.

Naujoji kelių rinkliavos sistema galėtų startuoti 2025 m. liepos 1 dieną. Pasak M. Švaikausko, naujoji LAKD vadovų komanda atsakingai įvertino susiklosčiusią situaciją: atliko vidinį projekto auditą, pasitelkė išorės ekspertus, kruopščiai išsinagrinėjo projekto technines sąlygas, išanalizavo projekto įgyvendinimo procesą, iš naujo įsivertino visas projekto įgyvendinimo rizikas.

„Akivaizdu, kad viešųjų pirkimų procedūros, kurtos ir tobulintos tam, kad užtikrintų skaidrų pirkimų procesą, suponuoja ir galimo piktnaudžiavimo galimybes. Šis atvejis yra akivaizdus įrodymas, kaip paslaugos teikėjai ginčydamiesi ir skųsdami jiems nepalankius sprendimus gali sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras ir užkirsti kelią projekto įgyvendinimui. Tačiau nepaisant to, kad esame tapę sistemos, turinčios spragų, įkaitais, ekspertų vertinimai įpareigoja ir LAKD prisiimti dalį atsakomybės dėl projekto nesėkmės. Todėl dėsime visas pastangas, kad projektas būtų įgyvendintas iki naujos nurodytos datos“,  – sako M. Švaikauskas ir priduria, kad šiuo metu LAKD specialistai yra apsvarstę ir įvertinę visas galimas strategijas, susijusias su tolimesniu šio projekto įgyvendinimu, eliminuojant jo neįgyvendinimo ar terminų nukėlimo rizikas ateityje.

„Dėl teismų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir valdant rizikas, kol kas negalime dalintis jokiomis įžvalgomis ar prognozėmis, kaip galėtų būti toliau įgyvendinamas šis projektas, tačiau esame įsipareigoję LR susisiekimo ministerijai pateikti konkrečius sprendimus dėl tolimesnio E-tolling projekto įgyvendinimo“,  – apie tolimesnę projekto eigą kalba  M. Švaikauskas.

Pasak jo, konstatavus, kad E-tolling projektas nebus įgyvendintas iki numatytos datos ir numačius naują projekto įgyvendinimo datą, neatidėliojant bus imtasi visų būtinų teisinių, procesinių ir kitų veiksmų, o apie tolesnius su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus bus pranešta iškart atsiradus galimybei.

„Žinia, kad E-tolling projektas bus įgyvendintas vėliau nei planuota nėra pozityvi ir ne to buvo tikėtasi šį projektą kuriant. Labai apmaudu, kad viešųjų pirkimų procedūros, teisminiai procesai pareikalavo daug laiko, energijos, taip pat ir finansinių nuostolių. Vis tik šio projekto vėlesnis įgyvendinimas didesnės įtakos Valstybei ir kelių rinkliavos sistema besinaudojantiems asmenims neturės, nes toliau veiks šiuo metu galiojanti kelių naudotojo mokesčio sistema (vinjetės)“, – kalba LAKD generalinis direktorius.

Vyriausybė yra nustačiusi naujus mokesčio už naudojimąsi Lietuvos keliais dydžius, kurie nebuvo keisti nuo 2015 metų. Planuojama per metus surinkti apie 90 mln. eurų kelių naudotojo mokesčio, kuris bus skiriamas magistralinių kelių plėtrai ir priežiūrai.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/keiciasi-elektronines-keliu-rinkliavos-informacines-sistemos-starto-data/