Keičiasi priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

by Lina | spalio 19, 2018 3:52 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pateiktas „Dėl Lietuvos respublikos susisiekimo ministro  2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo NR. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

Su dokumentu galite susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/784ad631cde711e8a82fc67610e51066[1]

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/784ad631cde711e8a82fc67610e51066: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/784ad631cde711e8a82fc67610e51066

Source URL: https://ebus.lt/keiciasi-priemones-vietinio-susisiekimo-viesojo-transporto-priemoniu-parko-atnaujinimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas/