Keleivių teisių santrauka

by admin | balandžio 12, 2013 4:57 am

Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. vasario 16 d. priėmė reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – reglamentas). Reglamente nustatomos keleivių, keliaujančių kelių transportu, teisės į nediskriminavimą vežėjams siūlant vežimo sąlygas, nediskriminavimą ir pagalbą keliaujant neįgaliesiems arba riboto judrumo asmenims, keleiviams būtinos informacijos teikimą, skundų nagrinėjimą, keleivių teisės nelaimingų atsitikimų, kelionių atšaukimo ar vėlavimo jas pradėti dėl vežėjo kaltės atvejais. Šis reglamentas pradėtas taikyti nuo 2013 m. kovo 1 d.

Europos Komisija išleido miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių santrauką, kurioje glaustai aprašomos reglamentu nustatytos keleivių teisės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 133-6793) Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos paskirta atsakinga institucija už reglamento nuostatų, susijusių su reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, vykdymo užtikrinimą (pagal reglamento 28 straipsnio 1 dalį), o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba paskirta atsakinga institucija, pagal reglamentą nagrinėjančia vartotojų skundus ginčų sprendimo ne teisme tvarka (pagal reglamento 27 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį). Šių įstaigų kontaktiniai duomenys:

• Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt;

• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt[1].

Keleivių teisių santrauką galima pasižiūrėti čia:

http://www.vkti.gov.lt/go.php/keleivinis_transportas126[2]

Endnotes:
  1. tarnyba@vvtat.lt: mailto:tarnyba@vvtat.lt
  2. http://www.vkti.gov.lt/go.php/keleivinis_transportas126: http://www.vkti.gov.lt/go.php/keleivinis_transportas126

Source URL: https://ebus.lt/keleivi-teisi-santrauka/