Keleivių vežėjai aptarė LVAT sprendimą bei kitus aktualius klausimus

by Lina | 21 gegužės, 2021 5:13 am

Lietuvos keleivių vežimo asociacija (LKVA) pakvietė keleivių vežėjus dalyvauti pasitarime dėl tvarkaraščių sudarymo principų tolimojo susisiekimo maršrutuose, jei būtų keičiama patekimo į rinką tvarka. Advokatų bendrija „Černiauskas ir partneriai“ atstovai aptarė Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį dėl patekimo į tolimojo susisiekimo rinką.

LKVA prezidentas Gintaras Nakutis priminė, jog Susisiekimo ministerijos sudarytoje Patariamojoje taryboje buvo svarstytas klausimas dėl galimų sprendimų įgyvendinat Konkurencijos tarybos nutarimą: „Patariamojoje taryboje diskutavome apie kitus galimus nei konkursai pateikimo į tolimojo susisiekimo rinką būdus. Jei teismas nuspręs, kad Konkurencijos tarybos sprendimas nutraukti sutartis teisėtas ir būtų nuspręsta keisti reguliavimą, tokiu atveju galėtume svarstyti kitokį, pavyzdžiui, laisvą (liberalų) vežėjų patekimą į rinką“.

Keleivių vežėjai aptarė galimus tolimojo susisiekimo tvarkaraščių sudarymo principus, kurie kaip galima geriau tenkintų keleivių poreikius, jei būtų nutarta įtvirtinti laisvą vežėjų  patekimą į rinką. „Visų pirma, turi būti nustatyti protingi terminai tarp autobusų išvažiavimo ta pačia kryptimi. Kur keleivių daug, intervalai galėtų būti mažesni, o kur mažai  – ilgesni“, – sakė G. Nakutis.

Keleivių vežėjai kalbėjo apie tai, jog būtina atsižvelgti ir į autobusų stočių galimybes. Daugumos manymu, intervalas tarp ta pačia kryptimi išvažiuojančių autobusų turėtų būti grindžiamas ir autobusų stočių infrastruktūros galimybėmis, nes keleivių įlaipinimas, bilietų pardavimas ir bagažo priėmimas vienam autobusui trunka apie 15 minučių.

Visi keleivių vežėjai laukė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuris turėjo atsakyti į žemesnės instancijos teismo užduotus klausimus dėl Leidimo išdavimo taisyklių kai kurių punktų atitikimo Konstitucijai. LVAT 2021-05-17 sprendimu konstatavo, kad Taisyklių 22 ir 14.5 punktai  prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Advokatų bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ atstovai pakomentavo LVAT sprendimą, atsakė į vežėjų klausimus, kalbėjo apie tai, kokios įtakos jis galėtų turėti tolimojo susisiekimo teisiniam reguliavimui. Nuo galutinio teismų  sprendimo priklausys ir tolesnė tarpmiesčio maršrutais vežančių įmonių veikla.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

 

 

Source URL: https://ebus.lt/keleiviu-vezejai-aptare-lvat-sprendima-bei-kitus-aktualius-klausimus/