Keleivių vežėjai kreipėsi į valdžios institucijas dėl COVID-19 poveikio mažinimo priemonių sektoriui

by Lina | 16 kovo, 2020 5:25 am

Lietuvos keleivių vežimo asociacija išsiuntė raštą Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms, kur kalbama apie būtinybę imtis skubių priemonių mažinti koronaviruso neigiamą poveikį keleivių vežimo sektoriui.

 

 

Dėl ekstremalios situacijos keleivių vežėjai susiduria su dvejopomis grėsmėmis: grėsme darbuotojui sveikatai ir gyvybei bei visiškos ekonominės veiklos žlugimo. LKVA siūlo priemones, kurių turėtų imtis valdžios institucijos, kad pasekmės verslui būtų minimizuotos.

Su dokumentu galima susipažinti čia:
https://www.lkva-asociacija.lt/wp-content/uploads/2020/03/D%C4%97l-Covid-19-paveikio-ma%C5%BEinimo-priemoni%C5%B3-2020-03-15-e-nuora%C5%A1as.pdf[1]

Į valdžios institucijas kreipėsi ir asociacija „Linava”. Rašte valdžios institucijoms siūlomos konkrečios priemonės, kaip sumažinti vežėjų patiriamus nuostolius bei pasekmes verslui.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. https://www.lkva-asociacija.lt/wp-content/uploads/2020/03/D%C4%97l-Covid-19-paveikio-ma%C5%BEinimo-priemoni%C5%B3-2020-03-15-e-nuora%C5%A1as.pdf: https://www.lkva-asociacija.lt/wp-content/uploads/2020/03/D%C4%97l-Covid-19-paveikio-ma%C5%BEinimo-priemoni%C5%B3-2020-03-15-e-nuora%C5%A1as.pdf

Source URL: https://ebus.lt/keleiviu-vezejai-kreipesi-i-valdzios-institucijas-del-covid-19-poveikio-mazinimo-priemoniu-sektoriui/