Keleivių vežėjai lankėsi Konkurencijos taryboje

by Lina | 5 rugsėjo, 2019 4:33 am

LKVA ir LINAVA priklausantys keleivių vežėjai, tarpininkaujant Lietuvos pramonininkų konfederacijai, susitiko su Konkurencijos tarybos pirmininku Šarūnu Keserausku ir išdėstė savo nuomonę dėl Susisiekimo ministerijos rengiamų naujų „Teisės vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais suteikimo taisyklių“, kuriomis planuojama liberalizuoti patekimą į tolimojo susisiekimo rinką,  įsigaliojimo datos. Šis klausimas labai aktualus keleivių vežėjams, kurie veža keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais.

 

„Mano nuomone, susitikimas buvo naudingas ir mums, ir Konkurencijos tarybai, turėjome galimybę išsakyti savo argumentus dėl pereinamojo laikotarpio būtinumo, nesvarbu, kad negavome aiškių atsakymų į užduotus klausimus. Dabar reikia šiek tiek laiko apmąstyti tai, ką išgirdome, kad galėtume numatyti kitus savo žingsnius, siekdami pereinamojo laikotarpio iki jau sudarytų sutarčių galiojimo pabaigos.“ – sako LKVA prezidentas Gintaras Nakutis.

Konkurencijos taryba jau keletą metų kelia klausimą Susisiekimo ministerijai, kad dabar galiojanti Leidimų išdavimo tvarka tolimojo susisiekimo maršrutams yra ydinga, t.y. ribojama galimybė patekti į rinką naujiems žaidėjams, todėl Susisiekimo ministerija parengė naują liberalią tvarką, kuria ketinama atverti rinką bet kuriam reikalavimus atitinkančiam naujam vežėjui. Kadangi tolimojo susisiekimo teisinį reguliavimą ruošiamasi keisti iš pagrindų, vežėjai prašo pereinamojo laikotarpio, kad galėtų pasiruošti dirbti naujomis verslo sąlygomis.

Pereinamojo laikotarpio nustatymas iki dabartinių sutarčių galiojimo pabaigos atitiktų protingumo ir proporcingumo principus, nes:

Pirma. Leistų valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat dabartiniams ir naujiems vežėjams tinkamai pasiruošti pertvarkai, t.y. įvertinti verslo aplinką,  tinkamai pasiruošti dirbti naujomis sąlygomis ir sudarytų galimybes visiems startuoti vienu metu. Taip pat būtina nepažeisti keleivių teisėtų lūkesčių gauti nepertraukiamas tolimojo susisiekimo paslaugas Lietuvoje, kaip yra dabar, t.y. pertvarka turi vykti socialinės atsakomybės ir keleivių interesų užtikrinimo kontekste.

Antra. Vežėjai galėtų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus bankams, nes jie (vežėjai), vadovaudamiesi dabartine tvarka ir sudarytomis sutartimis, suplanavo ilgalaikes investicijas mažiausiai 5 metų laikotarpiui ir dalį jau įgyvendino, t.y. 2017-2018 metais atnaujino 100 autobusų už daugiau kaip 18 mln. Eur, o 2019-2020 metais planuoja įsigyti dar 88 autobusus už 12 mln. Eur. Tai tik iš 13 (iš rinkoje dirbančių 60-70) vežėjų gauta informacija.

Trečia. Nereikėtų nutraukti sutarčių, nes jos sudarytos nepažeidžiant teisės aktų ir yra teisėtos, todėl jų nutraukimas (ar pakeitimas) dėl naujo administracinio akto priėmimo yra nepagrįstas ir būtų nesąžiningas vežėjų atžvilgiu, o taip pat ir neatitiktų teisingumo bei pagrįstų lūkesčių principo.

 

LKVA informacija ir nuotrauka

 

Susitikime, kuriame dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius bei direktorė Roma Žakaitienė bei vežėjų atstovai, buvo kalbama, kada turėtų įsigalioti nauja taisyklėse numatyta tvarka. Kadangi taisyklėse numatomi rimti pakeitimai, liberalizuosiantys tolimojo reguliaraus susisiekimo keleivių vežimo rinką, dabar dirbantys vežėjai, savivaldybės ir Lietuvos transporto saugos administracija turi tinkamai pasiruošti numatomiems pakeitimams, todėl siūloma neskubėti įgyvendinti naujas tvarkas.

„Viliamės, kad Konkurencijos tarybos išvados nesudarys galimybių nutraukti galiojančių sutarčių tolimojo keleivinio transporto maršrutams. Jei sprendimas bus palankus dabar veikiantiems vežėjams, prie naujos tvarkos pereisime nuo 2023 metų ir dirbsime pagal dabar su Susisiekimo ministerija derinamas taisykles ir tvarkas“, – įspūdžiais iš susitikimo dalijosi „Linavos“ viceprezidentas, Keleivinio transporto tarybos pirmininkas Rimantas Martinavičius. Jis sakė, jog susitikimo metu vežėjai turėjo galimybę išsakyti savo nuogąstavimus dėl galimų grėsmių, todėl tikisi, kad jų nuomonė bus išgirsta.

Konkurencijos tarnyba kol kas nėra įvertinusi ruošiamų taisyklių pagal konkurencinių sąlygų tolygumą, kol kas vyksta naujų normų analizė.

Kaip žinoma, Susisiekimo ministerija ruošia taisykles dėl leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo. Ministerijos atstovai numatomas taisykles derina su vežėjais, „Linava“ jau du kartus pateikė savo pastabas. Pirmą kartą ministerijai buvo pateiktos 23 pastabos ir pasiūlymai, antrą kartą – 10. Į didžiąją dalį pasiūlymų yra geranoriškai atsižvelgiama.

Asociacijos „Linava“ informacija

 

Source URL: https://ebus.lt/keleiviu-vezejai-lankesi-konkurencijos-taryboje/