Konkursas „Rekordinis „Žiogo“ keleivis“

by Lina | 13 spalio, 2022 3:14 am

Bendrovė „Kauno autobusai” paskelbė konkursą „Rekordinis „Žiogo” keleivis. 

ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

  1. ORGANIZATORIUS

1.1. Konkursą „Rekordinis Žiogo keleivis“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 133154754, registruotos buveinės adresas, Raudondvario pl.105, Kaunas, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Rekordinis „Žiogo“ keleivis“  taisykles (toliau –Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.ziogas.kaunas.lt

  1. KONKURSO DALYVIAI

2.1 Konkurse negali dalyvauti UAB „Kauno autobusai“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

2.2 Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys.

  1. DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS

3.1. Norint dalyvauti konkurse, reikia keliaujant Kauno miesto viešuoju transportu žymėti el. bilietą viešojo transporto kortele (toliau – kortelė) arba programėle „Žiogas“.

3.2 Kiekvienas kortele ar programėle „Žiogas“ pažymėtas elektroninis bilietas skaičiuojamas kaip konkurse dalyvaujantis bilietas.

3.3 Konkurso prizas: tūkstančio eurų piniginė suma (1000 Eur)

3.4 Konkurso dalyvis, pažymėjęs 50 000 000 elektroninį bilietą per visą programinės sistemos „Žiogas“ veikimo laiką nuo 2018 m. lapkričio 26 dienos Kauno mieste, bus laikomas konkurso nugalėtojas. Jei toks bilietas būtų pažymėtas asmens, kaip tai apibrėžia 2.1 punktas, prizas būtų skiriamas sekančiam, t.y. 50 000 001 pažymėjusiam keleiviui

3.5 Prievolė sumokėti ir deklaruoti atitinkamus valstybės nustatytus mokesčius liekas konkurso organizatoriaus atsakomybėje.

3.6 Konkursą laimėjęs asmuo sutinka, kad norint gauti laimėtą piniginį prizą, turės pateikti asmens duomenis, reikalingus mokėjimui atlikti į banko sąskaitą  arba grynųjų pinigų išmokėjimui.

3.7 Jei konkursą nugalėjo asmuo, jaunesnis nei 18 metų, jis turi nurodyti globėją, kuriam bus pervesta konkurso piniginio prizo suma.

3.8 Konkursą laimėjęs dalyvis norėdamas atsiimti piniginį prizą sutinka, kad mobiliojoje programėlėje „Žiogas“ registruotas dalyvio vardas bus skelbiamas viešai ir naudojamas rinkodaros tikslais.

3.9 Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

3.10 Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  1. KONKURSO TRUKMĖ

4.1 Konkursas vyksta nuo 2022-10-11 iki tada, kai bus aktyvuotas 50 000 000 „Žiogas“ elektroninis bilietas kortele arba „Žiogas“ programėle.

„Kauno autobusai” informacija

 

Source URL: https://ebus.lt/konkursas-rekordinis-ziogo-keleivis/