Lietuva, Latvija ir Estija drauge kurs vieną iš Europos 5G koridorių, skirtų autonominėms transporto priemonėms bandyti

spalio 02 19:52 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Trys Baltijos šalys susitarė kurti eksperimentinį tarpvalstybinį 5G koridorių. 5G koridorių  tikslas – sudaryti galimybę atlikti autonominių transporto priemonių bandymus Europos greitkeliuose. Susitarimas „Via Baltica–Šiaurė“ dar išplės europinį 5G koridorių tinklą, kurį 2017 m. per Skaitmeninę dieną iniciavo Europos Komisija.

Automatizuoto vairavimo bandymams bus sukurta šimtai kilometrų greitkelių koridorių, kuriuose bus įdiegtos inovatyvios 5G ryšio infrastruktūros. Europos Komisija tikisi, kad tai padės europiečiams  dar geriau pasinaudoti susietojo ir automatizuoto vairavimo technologijomis ir mobilumu saugioje ir patikimoje aplinkoje. Didelio masto bandymai bus atliekami Europos miestuose ir pagrindiniuose transporto keliuose.

Taip pat oficialiai pradėjo veikti Europos 5G stebėsenos centras, kuris rinks ir teiks informaciją apie naujausius 5G rinkos pokyčius, įskaitant privačiojo ir viešojo sektorių veiksmus šioje srityje. Stebėjimo centras daugiausia dėmesio skirs 5G ryšio vystymui Europoje, bet stebės ir kas vyksta tarptautinėje rinkoje, ypač jei tai gali turėti poveikį Europos 5G rinkai. 5G veiksmų plane, kurį Europos Komisija pateikė dar 2016 m. rugsėjį, nustatytas tikslas 5G ryšį imti naudoti nuo 2020 m. Europos 5G stebėsenos centras padės Europos Komisijai įvertinti, ar planas tinkamai vykdomas, ir imtis veiksmų, kad planas būtų pilnai įgyvendintas.

Europos Komisija remia 5G ryšio plėtrą pagal 5G infrastruktūros viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, kuri yra mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ dalis. Jos biudžetas – 700 mln. EUR.

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka