LKVA susirinkime Kaune aptartos didžiausios keleivinio transporto verslui kylančios grėsmės

by Lina | 30 rugsėjo, 2020 6:31 am

Rugsėjo 29-ąją Kaune rinkosi Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo nariai. Dalis vežėjų prie pasitarimo dalyvių prisijungė nuotoliniu būdu.

 

 

Svarstyti trys keleiviniam transportui aktualiausi klausimai, taip pat aptarti asociacijos reikalai, išklausytas „Scania“ atstovų pranešimas apie naujausias jų pristatomas transporto priemones ir artimiausiu metu planuojamą elektrinio autobuso „Scania Citywide BEV“ turą po Lietuvą.

Asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis pristatė ir apžvelgė gautą informaciją apie VRM atliekamą studiją „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“.

G. Nakutis priminė, jog šiai studijai parengti 2019 m. pavasarį buvo perkamos analizės ir konsultavimo paslaugos regioninio lygmens viešųjų transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui, kuriame turi būti Lietuvos gyventojų poreikių statistinis tyrimas; viešojo transporto paslaugų procesų ir teisinio reglamentavimo analizė (atliekamas paslaugų organizavimo sistemos techninių ir finansinių prielaidų nustatymas, parengiant sąnaudų-naudos analizės modelį); užsienio valstybėse taikomų viešojo transporto sistemų modelių tyrimas (parengiamos ir įvertinamos optimizuoto viešojo transporto sistemos modelio alternatyvos).

UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis sakė, jog studija rengta nesikonsultavus su keleivių vežėjais, todėl joje likę nemažai sunkiai suprantamų dalykų, abejotinų statistinių duomenų. Posėdžio dalyvių nuomone, apklaustas per mažas skaičius gyventojų (tik apie 3 200, t.sk., pvz.,  Vilniaus apskrityje apie 900, Kauno – apie 600 gyventojų), todėl laikyti apklausos duomenis patikimais kažin ar galima. Skirtingas įžvalgas komentavę keleivių vežėjai siūlė inicijuoti studijos aptarimą su jos rengėjais, VRM, Susisiekimo ministerijos specialistais ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

LTSA nariai taip pat aptarė COVID-19 poveikį keleivių vežimo sektoriui.  „Mūsų verslas – vienas iš labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos šalyje. Kiti verslai pamažu atsigauna, bet viešajame transporte keleivių vis dar gerokai mažiau nei iki karantino paskelbimo. Ypač sunki situacija tolimajame susisiekime, tarptautiniuose vežimuose ir užsakomuosiuose reisuose“, – sakė G. Nakutis.

Keleivių vežėjai kalbėjo apie tai, kad labai trūksta valstybės paramos sudėtingoje situacijoje atsidūrusiam verslui, be to didelės ir savivaldybių valdomos įmonės neturi galimybės pasinaudoti INVEGA priemonėmis. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kaip labiau atkreipti valdžios institucijų dėmesį į keleivių vežėjų problemas.

Dar vienas labai svarbus klausimas – dėl tolimojo susisiekimo. G. Nakutis informavo, kad pirmadienį Susisiekimo ministerijoje vykusiame Patariamosios tarybos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl konkursų organizavimo tolimojo susisiekimo maršrutuose vykdant Konkurencijos tarybos nutarimą, taip pat buvo pateikti aptarimui nauji maršrutų sudarymo kriterijai. Pasak G. Nakučio, LTSA planuoja konkurencingas procedūras visiems šiuo metu esantiems 363 maršrutams bei projektuoja naują maršrutų tinklą.

Keleivių vežėjai diskutavo apie tai, ką gali reikšti konkurencinga procedūra – ar tai bus visiškas liberalizavimas, kai, pateikęs paraišką, vežėjas, suderinęs su autobusų stotimi, galės vežti keleivius bet kur ir bet kada, ar tai bus kitos kol kas nesuprantamos procedūros. „Manau, jog šie maršrutų sudarymo kriterijai reiškia viena – bus suteiktas prioritetas keleivių vežimui geležinkeliu“, – teigia bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

Kol kas nėra aišku, ar „konkurencingos procedūros“ būtų taikomos visiems maršrutams, ar tik naujiems. „Siūlėme LTSA skelbti konkursus maršrutams, kurių atsisako dabartiniai. Kiek supratau, to nebus daroma. Žadama per dvi savaites paruošti Leidimų išdavimo taisyklių pakeitimo projektą dėl „konkurencingų procedūrų“, taip pat  šią savaitę turime pateikti savo pasiūlymus dėl maršrutų sudarymo kriterijų“, – teigia G. Nakutis.

Pasak jo, naujai pateiktuose maršrutų nustatymo kriterijuose esama daug nesuprantamų nuostatų, su kuriomis vežėjai negali sutikti. „Manau, jog daugeliu atvejų tai būtų ir vartotojų teisių pažeidimas. Jei tolimojo susisiekimo autobusai negalės stoti tarpinėse stotelėse tarp autobusų stočių, susisiekimas regionuose dar labiau suprastės“, – sako bendrovės „Kautra“ rinkodaros direktorius Gintautas Pakusas.

G. Nakučio teigimu, šių metų pradžioje Leidimų išdavimo taisyklių projekte jau buvo pateikti maršrutų nustatymo kriterijai, kurie, su tam tikromis pastabomis, buvo priimtini keleivių vežėjams. Dabar siūlomi kriterijai tik pablogintų tolimojo susisiekimo tinklą, pablogintų šalies evakuacines galimybės ir nieko gero neduotų keleiviams bei visuomenei.

Keleivių vežėjų teigimu, naujajame projekte daug nesuprantamų punktų, kuriuos kiekvienas traktuoja skirtingai. LKVA pateiks pastabas projekto rengėjams, nes jis yra diskriminuojantis keleivių vežėjus kelių transportu, akivaizdžiai suteikiantis prioritetą geležinkeliams.

Aptarę svarbiausias versle kylančias problemas, LKVA nariai kalbėjo apie asociacijos reikalus. „Iki metų pabaigos turime būtinai sušaukti LKVA narių visuotinį susirinkimą, nes, pagal asociacijos įstatus, 3 prezidiumo nariai buvo išrinkti 2 metų kadencijai, kuri baigiasi lapkričio mėnesį, aptarsime ir kitus aktualius klausimus“, – sakė G. Nakutis. Nuspręsta susirinkimą sušaukti lapkričio mėnesį, data dar bus tikslinama.

Keleivių vežėjai diskutavo ir kitais visiems svarbiais klausimais.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

Endnotes:
  1. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/09/apie-asoc.jpg
  2. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/09/apie-asoc2.jpg
  3. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/09/apie-asoc4.jpg
  4. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/09/apie-asoc3.jpg
  5. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2020/09/apie-asoc1.jpg

Source URL: https://ebus.lt/lkva-susirinkime-kaune-aptartos-didziausios-keleiviniam-transporto-verslui-kylancios-gresmes/