Mirė ilgametis veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentas Antanas Paškauskas

by Lina | rugpjūčio 21, 2016 7:07 am

apie-paskauska[1]Rugpjūčio 20-ąją po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentas Antanas Paškauskas. 

 

 

 

 

 

 

A. Paškauskas gimė 1934-aisiais liepos 2-ąją Trakų rajone. 1971-aisiais baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakarinį skyrių, įgydamas automobilių transporto inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Nuo 1964-ųjų A. Paškauskas dirbo Automobilių transporto ir plentų ministerijoje, ėjo atsakingas pareigas.

Jo bei kitų ilgamečių transporto srities darbuotojų iniciatyva įkurtas transporto veteranų klubas „Automobilininkas“, kurio prezidentu A. Paškauskas buvo nuo klubo įkūrimo iki 2012-ųjų, kuomet pasitraukė iš šių pareigų dėl sveikatos problemų.

Jo iniciatyva išleisti du Lietuvos transporto istorijai svarbūs leidiniai: „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“ bei „Lietuvos automobilių transportas XX amžiuje“.

A. Paškauskas visada išliks jį pažinojusiųjų atmintyje kaip doras, sąžiningas, padorus, atsakingas ir pareigingas žmogus.

Visų transporto veteranų, keleivių vežėjų bei eBus.lt kolektyvo vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą A. Paškausko artimiesiems.

 

eBus.lt

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/08/apie-paskauska.jpg

Source URL: https://ebus.lt/mire-ilgametis-veteranu-klubo-automobilininkas-prezidentas-antanas-paskauskas/