Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

27 vasario 05:14 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų. 

LRV 2023-02-22 priėmė nutarimą Dėl Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-23-68(2) (22-14543(3)

Į Bazinį paslaugų šeimai paketą įtraukta judumo paslauga, daranti įtaką kitų paslaugų prieinamumui. Savivaldybei jos nustatyta tvarka teikiant šią paslaugą, savivaldybės gyventojams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės, bus užtikrinamos būtinosios jų kelionės į švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos įstaigas ir iš jų.

3. Judumo paslauga    
3.1.   Laikas Paslauga suteikiama savivaldybės gyventojams jų kreipimesi nurodytą dieną.
3.2.   Teikimo būdai Paslauga darbo dienomis teikiama asmenų grupėms ar individualiai, išskyrus atvejus, kai asmenims teisės aktų, reguliuojančių pavėžėjimo paslaugos teikimą, nustatyta tvarka teikiama pavėžėjimo paslauga.
3.3.   Teikėjai Vežėjai
3.4.   Išvystymo norma Judumo paslaugą turi teisę gauti visi savivaldybėje registruoti asmenys, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės.

Maksimali norma – paslauga suteikiama kreipimesi nurodytą darbo dieną.

3.5.   Rezultatas Užtikrinamas savivaldybėje registruotų asmenų, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės, būtinųjų kelionių
(į švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos įstaigas ir iš jų) poreikio tenkinimas.

 Įsakymo projektas 23-2349, 2023 m. vasario 22 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projektas parengtas siekiant papildyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, kad techninė apžiūra panaikinama ir transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekiui viršijus ribines vertes.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka